Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển

Lê Huy Đoàn
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904799007
Email:
Lê Kim Chi
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 65 Văn Miếu, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển Học viện Chính sách và Phát triển

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia