Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê

Đỗ Thức
Chức vụ: Tổng cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437343787/080.42544
Điện thoại: 04.38349017
Điện thoại di động: 0913254177
Email:
Trần Thị Hằng
Chức vụ: Phó Tổng cục trưởng
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37346789
Điện thoại: 04.38239002
Điện thoại di động: 0913583339
Email:
Nguyễn Bích Lâm
Chức vụ: Phó Tổng cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.38463453
Điện thoại: 04.35581064
Điện thoại di động: 0903275689
Email:
Nguyễn Văn Liệu
Chức vụ: Phó Tổng cục trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.37339339
Điện thoại: 04.37345583
Điện thoại di động: 0913544541
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê

Doanh nghiệp mới tham gia