Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Văn phòng Đảng uỷ

Lê Xuân Mùi
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438463508
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Xuân Tặng
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 048463508
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Văn phòng Đảng uỷ

Doanh nghiệp mới tham gia