Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Thi đua khen thưởng

Ngô Thị Kim Dung
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 048464912
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đặng Hồng Phi
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 048463501
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

quangcaomienphi

Ban Thi đua khen thưởng

Doanh nghiệp mới tham gia