Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả

Trần Thị Hằng
Chức vụ: Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.8435454
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Thị Xuân Mai
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.7343797
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.7343798
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Thị Minh Thuỷ
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.8431217
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

quangcaomienphi

Vụ Thống kê Thương mại, Dịch vụ và Giá cả

Doanh nghiệp mới tham gia