Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Vụ Hợp tác quốc tế

Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 048464359
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Phẩm
Chức vụ: Phó Vụ trưởng
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 047343785
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

quangcaomienphi

Vụ Hợp tác quốc tế

Doanh nghiệp mới tham gia