Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Công nghiệp - Sản xuất

Công ty Liên doanh Woodland

Tên Tiếng Anh :
Tên Viết Tắt :
Loại Hình : Công ty liên doanh
Địa Chỉ : Lô 11 Khu CN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội - Huyện Mê Linh
Điện Thoại : 04.5840.122-0211.834.775
Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động
Mã Số Thuế :
Ngày Cấp :
Người Đại Diện : Vũ Hải Bằng
Chức Vụ : Chủ tịch HĐQT
Nơi Thường Trú :
Vốn Điều Lệ :

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁC :

Doanh nghiệp mới tham gia