Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Báo chí - Truyền thông
Báo Lao Động-Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
Địa Chỉ : 51 Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 38252441 - (04) 38286744 - (04) 38288658
Báo Màn ảnh Sân Khấu
Địa Chỉ : 73 Hàng Bồ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 38244787 - (04) 39230922
E-Mail : mask@fpt.vn
Báo Người Công Giáo Việt Nam
Địa Chỉ : 59 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 38242718 - (04) 39344471 - (04) 39342294 - (04) 38242718 - (04) 39347162
Báo Người Lao Động-Liên Đoàn Lao Động TPHCM
Địa Chỉ : 16F Phùng Hưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 39274484
Báo Nhân Dân
Địa Chỉ : 71 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 38254231 - (04) 38254232 - (04) 39286082 - (04) 39286084
Báo Nông Nghiệp Việt Nam-Bộ NN & PT Nông Thôn
Địa Chỉ : 14 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 38256492 - (04) 38250174 - (04) 39342340 - (04) 39342409
Báo Nông Thôn Ngày Nay-Hội Nông Dân Việt Nam
Địa Chỉ : 13 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 38462592 - (04) 38470500 - (04) 38472263 - (04) 38473364
Báo Pháp Luật-Bộ Tư Pháp
Địa Chỉ : 56 Phan Văn Trị, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 37321764 - (04) 37321767 - (04) 37321764 - (04) 37321770 - (04) 37321766
72 Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa Chỉ : 72 Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 39421865 - (04) 39423227 - (04) 39424541
Báo Phụ Nữ Tp. HCM-Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam
Địa Chỉ : 224 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội
Điện Thoại : (04) 38464206

Doanh nghiệp mới tham gia