Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ngành nghề khác
Bà Giằng - Cty TNHH Dược Phẩm
Địa Chỉ : 22 Ông Ích Khiêm,
Điện Thoại : 37345600,37345600
Bắc - Cty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông
Địa Chỉ : 16 Trấn Vũ,
Điện Thoại : 37164168,37162701
Bắc Hà - Cty TNHH
Địa Chỉ : X. Vân Nội,
Điện Thoại : 38832030,38832029
Bắc Việt Luật - Cty TNHH Tư Vấn
Địa Chỉ : Phòng 412, Khu Đô Thị Mới Trung Hòa-Nhân Chính, 17T10
Điện Thoại : 22155966, 22158486, 22156155,62815128
Bách Khoa - Cty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh
Địa Chỉ : 24 Đại Cồ Việt,
Điện Thoại : 38217781, 38217782,39742385
E-Mail : polyco@fpt.vn
Bách Việt - Cty TNHH Thương Mại & Sản Xuất
Địa Chỉ : 101 Đại Cồ Việt,
Điện Thoại : 38684353,38684353
Bagico - Cty Cổ Phần- Cn
Địa Chỉ : 101 A1 Lạc Chính,
Điện Thoại : 37161798,37163002
Bạn & Tôi - Cty TNHH Tư Vấn & Giải Pháp
Địa Chỉ : 7 P. Vạn Phúc,
Điện Thoại : 37674079
Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp & Chế Xuất Hà Nội
Địa Chỉ : B8D Biệt Thự Giảng Võ,
Điện Thoại : 37721158, 39430765, 39430762, 39430766, 39430764,39430744
Ban Thư Ký Chương Trình BSPS
Địa Chỉ : 84 Quán Thánh,
Điện Thoại : 37152580,37152579
E-Mail : phe.bsps@fpt.vn

Doanh nghiệp mới tham gia