Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Tập đoàn kinh tế
Tập đoàn Nam Cường
Địa Chỉ : Số 70 Linh Lang, Ba Đình , Hà Nội
Điện Thoại : 84-4 3832 7643 - 84-4 37664555
Tập đoàn Sông Đà
Địa Chỉ : Nhà G10 -Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện Thoại : (84-4) 38541164 - 38541160
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Địa Chỉ : Số 18 Láng Hạ, Hà Nội
Điện Thoại : (84-4) 38252526
E-Mail : info@pvn.vn
Website : http://www.pvn.vn

Doanh nghiệp mới tham gia