Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Quy định chung

Quy định chung đối với các thành viên tham gia Ha Noi Business Guide:

  1. Chỉ doanh nghiệp Hà Nội mới được là thành viên chính thức của Ha Noi Business Guide
  2. Doanh nghiệp khi tham gia phải điền thông tin vào Phiếu thông tin doanh nghiệp do Ha Noi Business Guide cung cấp và có xác nhận hợp pháp của doanh nghiệp.

quangcaomienphi

Quy định chung

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia