Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Tạo một portal hay một địa chỉ đến (destination location) như thế nào?

Một portal và destination location là các web site hay các vùng trong một web site thu hút khách tham quan dựa trên nội dung của nó.

Portal là một site trung tâm nơi mọi người đến để tin kiếm thông tin- Địa chỉ đến (destination location) là một web site hay một phần của web site thu hút mọi người vì lý do cụ thể nào đấy. Các portal và destination locations không phải là một phần của site có bao gồm không tin khảo hàng hay mua hàng trực tuyến. Chúng có thể phân thành nhiều loại:
+ Các chương trình t ìm kiếm hay kho lưu liên kết là các portal.
+ Các site mà là nguồn trung tâm đối với thông tin đặc thù có thể là các portal hay destination location.
Một portal và destination location là các web site hay các vùng trong một web site thu hút khách tham quan dựa trên nội dung của nó. Trong khi các site khảo hàng trực tuyến cung cấp thông tin về sản phẩm, portal hay destination location chứa các thông tin, sản phẩm, trò chơi hay các tính năng khác cung cấp cho mọi người thông tin không gắn với một sản phẩm cụ thể. Mục tiêu của công ty có tổ chức các portal hay destination location là thu hút lưu lượng đến site của mình. Thông thường, một công ty sử dụng lưu lượng này để kiếm doanh thu quảng cáo, trở thành một trung tâm đối với một ngành công nghiệp hay nhóm lợi ích cụ thể, nhấn thông cáo báo chí hay kích thích khách hàng tiềm năng đến site. Các chương trình tìm kiếm là các portal nổi bật nhất. Đ ây là những site mà mọi người sử dụng như là điểm khởi đầu cho các hoạt động web của mình. Các portal hàng đầu (dựa trên số người tham quan) là các chương trình tìm kiếm như Yahoo, Go, Excite và ALTAVISTA. Mọi người sử dụng các portal chương trình tìm kiếm này như là bàn đạp để tin thông tin trên Internet. Các web site chương trình tìm kiếm lớn không chỉ là các portal. ở quy mô nhỏ hơn, có nhiều portal ngách (niche pơrtal)- Mục tiêu của nó là trở thành destination location chơ những người quan tâm đến một chủ đề đặc biệt- Nếu bạn cớ quan tâm đặc biệt hay ở trong một ngành công nghiệp đặc biệt, có thể có một portal (web site) dành riêng cho ngành công nghiệp đó. Đa số các niche portal là các kho lưu liên kết, cung cấp thông tin và các liên kết đến các nguồn khác trong ngành. Các tạp chí thương mại ngành hay các tổ chức thương mại có nhiều niche portal. Trước khi có Internet, các tạp chí hay tổ chức thương mại này là nguồn tập hợp cho các ngành công nghiệp tương ứng để nhận thông tin. Giờ đây, để duy trì được vị thế của mình, các tạp chí hay tổ chức thương mại này đã mở rộng sang Internet, cung cấp thông tin ngành và các liên kết web. Các portal và destination location cũng có thể là nguồn thông tin. Mọi người đến các site để lấy thông tin. Hardware của Tom (www.tomshardware.com) là một portal thông tin.

Site này dành cho những người quan tâm đến phần cứng máy vi tính. Nó chứa các thông tin tổng hợp về tất cả các kiểu sản phẩm PC. Nó phục vụ một thị trường ngách: những người quan tâm đến phần cứng PC. Bất kỳ loại công ty nào cũng có thể tạo ra một destination location. Giả sử công ty bạn thu hồi những phụ tùng ô tơ thời những năng 1950 và bán chúng trên web. Có thể phát triển một phần trên site của mình, nơi những người khôi phục lại các xe ô tô thời kỳ năm 1950 cớ thể trưng bày chúng. Có thể trao phần thưởng cho các xe ô tô được khôi phục t ốt nhất. Nếu những người quan tâm đến các xe ô tô thời 1950 thấy site của bạn hấp dẫn, họ sẽ đánh dấu site và thường xuyên quay lại để xem các xe mới nhất và các phần thưởng. Site của bạn giờ đây l à một destination location về xe ô tô cổ. Có thể tận dụng lưu lượng này bằng cách tạo ra một tít như ''Phụ tùng cho xe ô tô”. Tít này đưa khách tham quan đến một biểu t ùy bi ến. Biểu này có thể yêu cầu khách tham quan chỉ rõ model, mác, năm của xe mà họ quan tâm. Khi có một phụ tùng của lo ại mác, model và năm đã yêu cầu, có thể tạo tự động một e-mail từ cơ sở dữ liệu hàng dự trữ của mình cho người đã đăng ký dịch vụ. Các site giáo dục cũng có thể là các destination location.

Mọi người đến một site giáo dục để học thêm về một môn học nào đó. Giáo dục trực tuyến có thể là một công cụ tuyệt vời cho các công ty trong một ngành công nghiệp mới hay có sản phẩm phức tạp. Chúng cũng được sử dụng bởi các tổ chức có sứ mệnh giáo dục công chúng hay cung cấp thông tin cho một nhóm cụ thể. Những người tạo ra các site giáo dục tin rằng bằng cách giáo dục thị trường đích, thị trường này sẽ coi họ như l à một nguồn thông tin tin cậy. Site sẽ trở nên ''kết dính'' (mọi người sẽ ở hay quay trở lại site đó). Trong khi ở trên site, mọi người sẽ xem xét các sản phẩm liên quan là mua sản phẩm. Sự đưa tin của các phương tiện truyền thông là một nguyên nhân khác để tạo ra một destination location giáo dục.

Hãng Learn on Net tổ chức các lớp học dựa trên web cho các doanh nghiệp. Họ đã tạo ra một lớp miễn phí có giải thư ởng.về sử dụng lntemet. Họ quyết định lớp miễn phí này sẽ là m ột động lực tốt cho họ giới thiệu phương pháp đào tạo của mình. Họ sử dụng lớp học miễn phí để nhận được các bài báo tích cực và các phần thưởng lnternet. Họ biến các phần thưởng đã nhận được vì đã tạo ra chương trình đào tạo trực tuyến tuyệt vời miễn phí thành tiếng tăm quốc tế trong việc tổ chức các khoá học chất lượng.

Một điều đối với các công ty tạo ra các portal và destination location là phải nhớ rằng thông tin phải có chất lượng cao chứ không phải là cái gì đó có thể nghe trong một chương trình quảng cáo - thông tin (infomercial). Mọi người và báo chí rất hiểu biết. Nếu tạo một destination location chỉ để tuyên truyền cho sản phẩm của mình thì sẽ không tạo được các bài báo và những thứ tiếp theo đó.

(Sưu tầm trên internet)

quangcaomienphi

Tạo một portal hay một địa chỉ đến (destination location) như thế nào?

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia