Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Mới ra trường đã là tỷ phú

“Thế giới chúng ta đang sống hôm nay không giống như thế giới mà ông bà và cha mẹ chúng ta đã sống. Bằng cấp giờ không đủ để đảm bảo thành công. Các doanh nhân trẻ phải tự tạo ra cơ hội cho mình”.
Các bài viết khác...

Doanh nghiệp mới tham gia