Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Chọn một nhà cung cấp chìa khoá trao tay như thế nào?

Khi thương mại điện tử phát triển đáng kể, nhiều công ty bắt đầu cung cấp các dịch vụ mua hàng trực tuyến chìa khoá trao tay đầy đủ dịch vụ.

Các dịch vụ này có thể cài đặt website, cài đặt trung tâm bán hàng số 800 và thậm chí cài đặt các chức năng thực hiện. Nên chọn một nhà cung cấp chìa khóa trao tay có kinh nghiệm và nguồn lực đáp ứng các yêu cầu của bạn,

+ Làm việc với một trung tâm gọi.
+ Làm việc với một trung tâm thực hiện.
+ Cần một site khảo hàng trực tuyến riêng

Khi thương mại điện tử tăng mạnh, các công ty trước kia không cung cấp các dịch vụ trực tuyến sẽ bắt đầu gia nhập vào lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Hai loại công ty đáng chú ý nhất là các trung tâm gọi và trung tâm thực hiện.

Nhiều công ty đã thuê ngoài các trung tâm gọi. Các trung tâm gọi là các tổ chức trả lời các câu hỏi của khách hàng và xử lý các đơn đặt hàng gọi số 800. Trong 15 năm qua, các trung tâm gọi tự động đã làm thay đổi cách thức các doanh nghiệp tương tác với các khách hàng của mình. Nhiều công ty cung cấp cho các khách hàng của mình một số 800 để đặt hàng sản phẩm. Một số công ty đã quyết định thuê ngoài thực hiện công việc này của doanh nghiệp bằng cách thuê các trung tâm gọi tự động trả lời điện thoại và cung cấp cho các khách hàng của mình cách thức để lấy thông tin và đặt hàng sản phẩm. Các công ty dịch vụ coi thương mại điện tử như là một dịch vụ tự nhiên phải cung cấp. Nếu hiện tại bạn đang thuê ngoài trung tâng gọi và dự định mở rộng các dịch vụ hiện tại trên web, thì có thể quyết định kiểm tra ở chỗ người bán dịch vụ gọi xem họ có cung cấp hỗ trợ thương mại điện tử không. Nếu quyết định để trung tâm gọi hỗ trợ site mua hàng trực tuyến thì sẽ phải đảm bảo trung tâm gọi có đủ nguồn lực và kinh nghiệm để xử lý hỗ trợ và thực hiện mua hàng trực tuyến.

Có thể củng cố số lượng các kênh mà khách hàng cần thương lượng bằng cách thuê một trung tâng gọi để quản lý site mua hàng trực tuyến của bạn. Bằng cách này, kênh đó sẽ xử lý một đơn đặt hàng, bất kể là yêu cầu đó bắt nguồn từ một cuộc gọi hay từ dịch vụ mua hàng trực tuyến.Chú ý rằng các trung tâm gọi rất mới đối với doanh nghiệp mua hàng trực tuyến. Họ thường làm việc với một ISP ở địa phương để cung cấp các dịch. vụ mua hàng trực tuyến cho khách hàng. Họ sẽ thu phí quản lý để phát triển site mua hàng trực tuyến. Bạn có thể phải trả phí quản lý để dạy cho các nhân viên của họ cách tạo ra các site thương mại điện tử. Trước khi chọn một trung tâm gọi để phát triển, cài đặt, quản lý và hỗ trợ site, hãy làm các công việc và kiểm tra các site mua hàng trực tuyến khác mà trung tâm gọi này đã phát triển.. Hãy nói chuyện với những người phụ trách làm việc với trung tâm gọi để các công ty này. Hãy đảm bảo trung tâm gọi có các nguồn lực cần thiết giúp tạo ra một site mua hàng trực tuyến. Hãy xem xét các phần mềm và dịch vụ mà trung tâm này cung cấp. Đảm bảo hình thức và các tính năng này cho cái bạn cần để tạo ra một dịch vụ thành công. Đảm bảo trung tâm gọi có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xây dựng site mua hàng trực tuyến.

Trung tâm thực hiện - Nhiều công ty đã thuê ngoài các trung tâm thực hiện hoạt động phân phối và vận chuyển đơn hàng. Ví dụ, một nhà sản xuất có thể gửi một pallet (bộ) sản phẩm của mình đến trung tâm thực hiện- Sau đó nhà sản xuất sẽ gửi các đơn. hàng của khách hàng đến trung tâm thực hiện, và ở đó xưởng này sẽ đóng gói và vận chuyển các sản phẩm cho nhà sản xuất.

Nhiều khi trung tâm thực hiện có thể chịu trách nhiệm về một phần nào đó của quá trình sản xuất hay lắp ráp. Ví dụ: Một công ty phần mềm có thể gửi master (phần chủ) của CD và các dữ liệu của mình đến trung tâm thực hiện cùng với bao bì bên ngoài. Sau đó, trung tâm thực hiện ép CD và in các dữ liệu và sau đó đóng gói vận chuyển sản phẩm đến cho khách hàng mà nhà sản xuất đã xác định.Các trung tâm thực hiện đã nhận thấy việc cung cấp cho các khách hàng các site mua hàng trực tuyến là một sự mở rộng tự nhiên của các chào hàng địch vụ của họ, Họ có thể tích hợp việc vận chuyển các sản phẩm với mua hàng trực tuyến, chuyển giao hàng nhanh chóng cho khách hàng.Những ghi chú đối với các trung tâm gọi cũng áp dụng cho các trung. tâm thực hiện khẳng định họ có thể tạo ra và quản lý site mua hàng trực tuyến. Các trung tâm thực hiện thường mớí đối với lĩnh vực kinh doanh này và có thể không có kinh nghiệm chuyên môn hay tính linh hoạt. Hãy điều tra các site mua hàng trực tuyến khác mà trung tâm thực hiện đã phát triển cho khách hàng của mình. Hãy nói chuyện với những người ở các công ty đó phụ trách làm việc với trung tâm thực hiện này. Hãy đảm bảo trung tâm thực hiện có đủ nguồn lực và kinh nghiệm cần thiết để giúp tạo được một địch vụ mua hàng trực tuyến thành công.

Liên kết trung tâm gọi và trung tâm thực hiện - Một số công. ty lớn hơn có các trung tâm gọi và trung tâm thực hiện. Nếu sản phẩm phù hợp với mô hình kinh doanh của trung tâm thì có thể cung cấp cho bạn một giải pháp mua hàng trực tuyến đầy đủ với chìa khoá trao tay. Nó có thể bao gồm cả việc nhập đơn đặt hàng của khách hàng (hoặc với một. số 800, một site mua hàng trực. tuyến hay cả hay), xử lý và thực hiện đơn đặt hàng. Các công ly lớn quy mô quốc gia mà hiện nay có các trung tâm gọi và trung tâm thực hiện là Rang và Softbank. Cả hai công ty này đều cung cấp cho các khách hàng của mình nhiều dịch vụ có thu phí.

Không nên giao site khảo hàng hàng trực tuyến của mình cho một nhà cung cấp chìa khoá trao tay. Nó quá quan trọng đối với công ty của bạn.. Cần phải duy trì site khảo hàng trực tuyến của mình để có thể cập nhật nhanh chóng và dễ dàng thông tin sản phẩm và các khoản mục khác cần thiết đối với một giao diện hiệu quả cho các khách hàng của mình.

(Sưu tầm trên internet)

Tự cài đặt một site thương mại điện tử tốn kém như thế nào ?

Việc hỗ trợ nội bộ một site mua hàng trực tuyến cần được xem xét và tính toán chi phí một cách cẩn thận.

Cần phải tính toán các khoản sau:

+ Chi phí bắt đầu một lần.
+ Chi phí hàng tháng
+ Chi phí thiết kế và phát triển
Nếu cài đặt một web site nội bộ, có rất nhiều hoạt động cần quản lý. Như phải mua và quản lý phần cứng máy tính, quản lý tất cả các bộ phận cấu thành phần mềm; và cung cấp một cơ sở hạ tầng mạng (các đường truyền viễn thông) đến ISP,
ISP sẽ cung cấp cho bạn truy nhập trực tiếp đến Internet.

Phần cứng- Mức công suất máy tính phụ thuộc vào số các giao dịch khách hàng dự định mỗi ngày. Nếu công suất máy tính quá thấp hay tốc độ đường 'truyền quá chậm, các khách hàng không thể truy nhập đến máy chủ an toàn, làm mất giao dịch. Phần lớn các ứng dụng mua hàng trực tuyến chạy trên các hệ thống dựa trên UNIX hay NT. Có thể mua một PC chỉ với giá .l .000USD nhưng phán lớn các công ty có chạy các site mua hàng trực tuyến thấy rằng họ cần chạy các máy chủ UNIX có giá lên tới 50.000USD. Khi quyết định về giải pháp phần mềm, người bán có thể giúp bạn xác định nên sử dụng máy tính cỡ nào. Kích thước của máy tính được dựa trên số giao địch đồng thời sẽ được hỗ trợ; nó có tên là số giao dịch trong mỗi giây (TPS).
Một hệ thống công suất thấp sẽ dẫn đến xử lý chậm. Các khách hàng tiềm năng trở nên khó chịu và bỏ site của bạn. Rất khó lấy Lại niềm tin của họ và kéo họ trở lại. Nhớ rằng, một khách hông hài lòng sẽ nói với mười người khác còn một khách hàng thoả mãn chỉ nói với một người khác thôi.
Một hệ thống công suất thấp sẽ không mang lại thành công.
Phần mềm- Thực hiện các nhiệm vụ phần mềm sau đây đối với một máy chủ thương mại điện tử quản lý nội bộ:

+ Mua và cài đặt phần mềm SSL trên một máy tính.
+ Mua và tạo ra một ,hệ thống mua hàng trực tuyến.
+ Xác định một ngân hàng cung cấp các giao dịch trực tuyến. Hãy đăng ký với ngân hàng này và yêu cầu họ cungcấp cho bạn một MID và TID.
+ Hãy đăng ký và mua phần mềm từ một tổ chức dịch vụ xử lý thanh toán (Cybercash, paymentnet,. . . ), sẽ phải cung cấp cho nó MID và TID của bạn.
+ Hãy đăng ký, mua và cài đặt phần mềm chứng nhận số với một công ty 'như VERLSIGN. 

Cơ sở hạ tầng mạng - Các công ty cài đặt site mua hàng trực tuyến của chính họ cần một kết nối đủ mạnh đến ISP của họ. ISP của bạn sẽ cung cấp truy nhập đến Internẹt. Nếu kết nối đến ISP quá nhỏ thì các khách hàng không thể truy nhập đến- dịch vụ và sẽ rời bỏ site của bạn.' ĐỐI với' một site thương mại điện tử, cần ít ra là một đường T1 . Các đường T1 bắt đầu là 500USD/tháng. Giá phụ thuộc vào cự ly giữa văn phòng với tổng' đài của công ty điện thoại:

Quản lý - Đừng đánh giá thấp trình độ cần thiết để một ai đó có thể quản lý và tối ưu hoá máy chủ và các đường điện thoại của bạn. Vì doanh thu dựa trên hệ thống đang có, nên các nhân viên phải có mặt. 24/24 giờ đảm bảo cho hệ thống hoạt động.

(Sưu tầm trên internet)

Lựa chọn là gì nếu không muốn tự cài đặt một site mà bạn có các nhu cầu đặc biệt?

Có hai giải pháp có thể cho các công ty không muốn tự cài đặt một site mua hàng trực tuyến nhưng lại có các nhu cầu đặc biệt.

Một số công ty có các nhu cầu đặc biệt đối với một máy chủ an toàn.

Các nhu cầu đặc biệt có thể bao gồm việc chạy các ứng dụng không bán sẵn:

 • Phần mềm đấu giá
 • Cung cấp cho các đối tác truy nhập đến các dữ liệu an toàn.
 • Chạy một ứng dụng tự làm.

Có hai giải pháp có thể cho các công ty không muốn tự cài đặt một site mua hàng trực tuyến nhưng lại có các nhu cầu đặc biệt:

 • Cùng cài đặt
 • Thuê không gian trên một máy chủ SSL.

Nếu muốn cung cấp các ứng dụng không chuẩn đối với các ISP như các phần mềm đấu giá hay các dữ liệu đặc biệt, hay công ty đã tạo ra một ứng dụng mà bạn muốn cung cấp trên một máy chủ an toàn, có các ISP hỗ trợ các ứng dụng đặc biệt. Giải pháp đầu tiên là cùng cài đặt; giải pháp thứ hai là thuê không gian trên một máy chủ SSL. Cả hai phương án này đáp ứng các nhu cầu đặc biệt. Đây là các giải pháp tốt nếu không thể tìm được phần mềm bán hàng chuẩn để hỗ trợ các nhu cầu của bạn nhưng không muốn chịu trách nhiệm về việc cài đặt và quản lý mua hàng trực tuyến trong công ty. Không phải tất cả các ISP đều hỗ trợ các giải pháp này, mà phải hợp tác chặt chẽ với ISP để đảm bảo phần mềm muốn chạy có thể làm việc với phần cứng và phần mềm của ISP đó. Cũng sẽ phải xác định cách giải quyết các vấn đề liên quan đến phần cứng và phần mềm.

Cùng cài đặt - Cùng cài đặt là khi đặt máy tính với phần mềm của bạn tại cơ sở của ISP. Điều này cung cấp các đường truyền tốc độ cao của nó và 24/24 tiếng quản lý trong khi có sự linh hoạt hoàn toàn trong việc đối với các ứng dụng muốn chạy. Vấn đề cần biết là cần phải đảm bảo ISP đó có kinh nghiệm và nhân lực để quản lý hệ thống.

Thuê không gian trên một máy chủ an toàn - Có thể có một ứng dụng cần sự an toàn của máy chủ an toàn nhưng không có các nguồn lực nội bộ để quản lý kiểu phần cứng và phần mềm này. Một số ISP sẽ cho phép đặt phần mềm lên một trong những máy chủ an toàn của họ. Cách này được gọi là thuê không gian trên một máy chủ an toàn.

(Sưu tầm trên internet)

Quy luật của sự chia tách

Ai cũng nói về sự kết hợp, trong khi đó trào lưu ngược lại mới thực sự đang diễn ra.
Bất cứ khi nào một phương tiện truyền thông mới xuất hiện, người ta lại ầm lên. Khi truyền hình xuất hiện, đã có hàng loạt câu chuyện được đồn thổi khắp nơi về việc kết hợp tivi với tạp chí và báo. Khi Internet được đưa vào sử dụng, những câu chuyện tương tự lại xuất hiện. Họ lại nói về sự kết hợp Internet với truyền hình. (Vừa lướt web vừa xem tivi) Rất nhiều công ty đã cố tìm cách kết hợp một chiếc máy thu hình với máy tính cá nhân, với những thất bại đáng chú ý như của Apple, Gateway và một số hãng khác. Con cá voi trắng của Gates là một thiết bị kết hợp giữa máy thu hình và máy vi tính có hình ảnh khá mơ hồ.
Máy vi tính, mạng Internet, và máy thu hình sẽ kết hợp lại với nhau? Điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Các công nghệ không kết hợp, chúng tồn tại độc lập và bổ sung cho nhau.
Khi máy thu hình và điện thoại được trông đợi sẽ trở thành những chiếc máy vi tính thì những chiếc máy vi tính cũng được kỳ vọng  sẽ trở thành thiết bị có thể thu nhận được kênh truyền hình và truyền thanh. Điều này đã trở thành sự thật, có nhiều công ty ra đời dịch vụ phát sóng trực tiếp từ các đài truyền hình trên Internet. Điển hình như: Broadcast.com. Nhưng liệu người ta có xem các chương trình tivi trên máy vi tính không? Chắc chắn một số người sẽ làm thế, nhưng hầu hết vẫn thích xem qua máy thu hình.
Nhìn lại lịch sử chúng ta sẽ thấy rõ tính đúng đắn của thuyết chia tách này:
 • Radio lúc đầu chỉ là radio. Ngày nay chúng ta có: Radio xách tay, radio dùng cho xe ô tô, radio đồng hồ, radio điện tín, radio vệ tinh. Nhưng kết cục bản chất radio vẫn chỉ là radio nó không kết hợp với phương tiện truyền thông nào khác.
 • Tivi từng đơn thuần là tivi. Ngày nay chúng ta có tivi vô tuyến, tivi điện tín, tivi vệ tinh….Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là tivi không kết hợp với phương tiện truyền thông nào khác.
Người ta vẫn thường nhầm lẫn giữa những cái “thiết thực” và những điều “có thể”. Sự kết hợp là điều “có thể” nhưng lại ít mang tính thiết thực hơn.
Tại sao những sản phẩm chuyên dụng lại thường chiến thắng, còn các sản phẩm đa năng lại thường gặp thất bại. Một lý do đó là vì các sản phẩm đa năng luôn là những sản phẩm không bền.
Một tia hy vọng cho các sản phẩm đa năng là “đồng hồ radio”. Những người nhiệt tình thích trích dẫn ra trường hợp này như một ví dụ tuyệt vời cho sức mạnh của tư duy kết hợp.

Vậy xu hướng của tư duy kết hợp có tồn tại không? Tất nhiên nó sẽ vẫn tồn tại vì đối với những sản phẩm ngành nghề mà sự kết hợp mang tính thiết thực khả thi thì nó là lựa chọn cho việc tối ưu hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí, đó là đối với những sản phẩm nhỏ gọn, đơn giản như radio, đồng hồ.

Còn đối với các sản phẩm, ngành nghề mà sự kết hợp chỉ mang tính ‘có thể” chứ không mang tính thiết thực thì tư duy kết hợp khó mà tồn tại, thay vào đó là sự chia tách, chuyên biệt. Ví dụ như truyền hình kết hợp internet, vẫn có một số ít người sử dụng nhưng hầu hết người ta sẽ xem truyền hình trên một chiếc tivi và lướt internet trên một cái máy vi tính.

NhuQuach - www.interbrandmedia.com

(Tham khảo nhiều nguồn)

Quy luật phù phiếm

Sai lầm lớn nhất trong tất cả các sai lầm là khi nghĩ mình có thể làm được bất cứ việc gì

Thành công trong kinh doanh thường thổi phồng “cái tôi” của giới quản trị cao cấp. Những công ty thành công trong kinh doanh cho rằng họ có thể làm được mọi thứ, rằng họ có thể tung sản phẩm ra bất kỳ thị trường nào và họ có thể sát nhập với bất kỳ công ty nào.

Họ cho rằng chỉ cần có ý chí và nguồn lực đổ vào là được.  Nhưng lịch sử đã không ngọt ngào với cách nghĩ này. Những nhà quản lý tự phụ đã phải chịu trách nhiệm về thảm bại của các chiến lược marketing trong những thập kỷ qua.

Điển hình:
-    Xerox không thể nhân bản thành công của mình từ lĩnh vực máy photocopy sang máy tính.
-    Ngược lại, IBM không thể mở rộng phạm vi thành công của mình từ lĩnh vực máy tính sang máy photocopy.

-    FPT thất bại trong dự án B2B và các dự án game online của FPT hầu như là không có lãi

-    VINA Game nắm chắc lỗ 100% khi đầu tư Portal Zing.vn ( Nếu ước mơ thu tiền từ quảng cáo hoặc trở thành một site tin tức??? )
Vấn đề không xuất phát từ chất lượng sản phẩm hay dịch vụ mới được đưa ra. Ví dụ hãng Xerox cũng có thể có những sản phẩm máy tính tốt nhất trên thị trường. Vấn đề là ở tâm trí khách hàng. Người ta sẽ đặt câu hỏi: “Một công ty sản xuất máy photocopy thì làm sao làm được máy tính tốt hơn những công ty chuyên về máy tính chứ?”
Nói cách khác, vấn đề không phải ở bản thân sản phẩm mà chính là ở nhận thức của người tiêu dùng. Ngày nay vấn đề khó nhất trong kinh doanh là cố gắng thay đổi được nhận thức đang tồn tại trong suy nghĩ của mỗi khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Một khi nhận thức đã ăn sâu vào tâm trí khách hàng thì gần như không bao giờ có thể thay đổi được.
Vậy thế giới trực tuyến có khác gì so với thế giới thực không? Chúng tôi nghĩ là không. Để thành công trên Internet anh cũng phải đánh vào tâm lý khách hàng. Một khi đã đại diện cho một mặt hàng hay dịch vụ gì đó trong suy nghĩ khách hàng,  bạn khó mà thay đổi được hình ảnh đó.
Các nhà lãnh đạo thường tự hủy hoại chính mình khi tự nâng mình lên. Khi cố chứng tỏ mình có thể làm được mọi thứ thì cuối cùng anh ta chẳng làm được gì cả. Nhưng ai cũng muốn phát triển và không thể chê trách hay lên án mong muốn đó. Vậy phải làm gì? Có 5 chiến lược xây dựng nhãn hiệu cơ bản chung cho một nhà lãnh đạo ở bất kỳ lĩnh vực nào, đó là:

1. Nhãn hiệu phải có tính tập trung
:
Có hơn 32 triệu trang web “dotcom” được đăng ký trên Internet và bạn có muốn trang web của mình đại diện cho nhiều thứ không?
2. Tăng thị phần:
Thời điểm thích hợp để nghĩ đến việc  tham gia ngành hoạt động kinh doanh khác là sau khi anh đã chiếm được vị trí thống trị lĩnh vực kinh doanh hiện thời.
3. Mở rộng thị trường:
Các nhà lãnh đạo cần chỉ ra đường hướng để mở rộng thị trường của họ, phải hiểu rằng với thị trường lớn hơn, họ sẽ có nhiều lợi thế hơn.
4. Hội nhập quốc tế:
Chắc chắn Internet đã là một mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu. Tại sao chỉ dừng lại với 1 ngôn ngữ của đất nước bạn? Hãy tập trung cả vào những ngôn ngữ thông dụng trên thế giới đó là tiếng Anh. Ngày nay, đối với những công ty thành công nhất, thế giới cũng chỉ như một cái sân nhà mà thôi.
5. Thống trị ngành hàng/lĩnh vực kinh doanh:
Chẳng có gì có ích hơn cho việc xây dựng nhãn hiệu bằng việc thống trị thị trường. Vấn đề xây dựng nhãn hiệu, Internet hay những cái khác thường quy về cùng một quan điểm. Đó là quan niệm của khách hàng và sản phẩm.


Kịch bản A: Công ty tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn và kết quả là chiếm được vị trí đứng đầu thị trường.
Kịch bản B: Công ty chiếm được  vị trí đứng đầu thị trường (thường do họ là người đầu tiên trong ngành hàng đó) và kết quả là tạo được nhận thức trong tâm trí khách hàng là công ty có sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Kịch bản nào có tính khả thi hơn đây, A hay B?
Vể mặt logic thì kịch bản A có tính khả thi hơn, nhưng lịch sử lại nghiêng về kịch bản B. Đi đầu trước tiên, sau đó mới đến nhận thức nghĩa là vị trí dẫn đầu trước, quan niệm sau. Cố gắng đảo ngược điều này là không thể.
Thế nếu bạn làm mọi thứ đều đúng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là người tiên phong trong một lĩnh vực mới và đi đến thống trị lĩnh vực đó trong nước? Tiếp đến bạn mở rông hoạt động kinh doanh của mình trong thị trường nội địa cũng như ra thị trường thế giới?
Coca-Cola đã thực hiện tất cả những công đoạn trên. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chẳng lẽ lại không có động thái thứ hai trong lịch sử xây dựng nhãn hiệu sao?
Chắc chắn là có chứ. Một công ty có thể làm hai việc cùng một lúc (giữ vững trọng tâm kinh doanh của mình và mở rộng kinh doanh) bằng một chiến lược đơn giản là tung ra nhãn hiệu thứ hai, thậm chí là thứ 3 hay thứ 4.
Ví dụ việc Inter Brand Media đã tư vấn cho: VINA Design ( www.vinadesign.vn ), nhãn hiệu thứ 2 ra đời làm nên thương hiệu công ty thiết kế web hàng đầu Việt Nam chứ không phải công ty mẹ về lĩnh vực nhân sự là VINA Head hunter ( www.vinaheadhunter.com ).

Tuy nhiên, thay vì đưa ra nhãn hiệu thứ hai, hầu hết các công ty lại chọn cách đi theo con đường phù hoa.  Hiện tượng này giống như FPT đang có mặt trên nhiều lĩnh vực với thương hiệu FPT sẽ suy yếu dần với các thương hiệu chuyên biệt

Sau khi thống trị ngành kinh doanh hệ điều hành máy tính cá nhân, Microsoft đã chuyển sang một số sản phẩm dịch vụ khác, nhưng vẫn sử dụng tên Microsoft. Nhiều người sẽ hỏi: “Nếu Microsoft có thể làm vậy tại sao chúng ta lại không làm được?”

Các công ty chọn cách đi theo con đường phù hoa vẫn thành công??? Câu trả lời là: Anh không phải là Microsoft với 95% thị phần và giá trị hàng trăm triệu đô la trên thị trường chứng khoán. Nếu anh có 95% thị phần và giá trị cổ phiếu lên đến hàng trăm triệu đô la anh có thể làm mọi thứ và vẫn có thể thành công. Quyền lãnh đạo thay đổi luật của trò chơi !!! Và FPT của chúng ta vẫn thành công nhưng không phải là thương hiệu đi đầu về mọi "con đường phù hoa"

NhuQuach - www.interbrandmedia.com

(Tham khảo nhiều nguồn)

Quy luật chỉ một trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet

Internet chỉ có thể là một công cụ kinh doanh hoặc một phương tiện truyền thông, không thể là cả hai.

Việc đưa một nhãn hiệu của một công ty lên một trang web không  có nghĩa nó đã trở thành một nhãn hiệu trên Internet.

Nếu muốn xây dựng một nhãn hiệu trên internet không nên nghĩ Internet đơn thuần chỉ là  một phương tiện truyền thông, hãy coi nó là một công cụ kinh doanh. Và nếu muốn xây dựng được nhãn hiệu Internet vững mạnh, phải coi Internet là một cơ hội chứ không phải là một phương tiện truyền thông. Phải coi Internet là một công cụ kinh doanh hoàn toàn mới, không vướng bận trách nhiệm và đó là nơi cơ hội đang chờ đón những ai tiên phong tạo ra những chủng loại hàng mới.

Một ví dụ điển hình: YAHOO! Trang web thông tin thành công nhất trên mạng không phải do những công ty truyền thông khổng lồ tạo ra mà lại là hai thanh niên chưa tốt nghiệp đại học David Filo và Jerry Yang sáng lập nên. Hay không phải các nhà cung cấp như AT&T, Microsoft hay Cablevision đem lại dịch vụ Internet tốt nhất cho nước Mỹ mà đó chính là American Online.

Chúng ta không nên thờ ơ với Internet nhưng cũng không nên quá lạm dụng nó vì:

Không một phương tiện truyền thông ra đời sau lại thay thế được phương tiện truyền thông trước đó. Nó chỉ có thể thay đổi được phương tiện truyền thông hiện có chứ không thể thay thế chúng.

 • Quá lạm dụng Internet khi cho rằng Internet sẽ thay thế hoàn toàn các phương thức kinh doanh truyền thống. Từ trước tới nay chưa một phương tiện truyền thông mới nào làm được điều này. Truyền hình không thay thế được truyền thanh, truyền thanh không thay thế được tạp chí và tạp chí không thể thay thế được các tờ báo.
 • Sẽ là quá thờ ơ với Internet khi cho rằng nó không hề ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của mình. Bất kỳ một phương tiện truyền thông mới nào đều có những ảnh hưởng nhất định tới mỗi một loại hình kinh doanh.

Nghe có vẻ như Internet sẽ được sử dụng như một chiêu thức khác trong kế hoạch Marketing thế nhưng hãy cẩn thận vì có thể sẽ là sai lầm khi cố gắng xây dựng nhãn hiệu của mình trên Internet như một nhãn hiệu trong thế giới thực. Một câu hỏi đặt ra là: "Liệu những nhãn hiệu đã quá quen thuộc "ngoài đời" có thu hút được sự quan tâm khi xuất hiện trên mạng không?" Rất nhiều hãng có tên tuổi áp dụng chiến lược này. Họ mang nhãn hiệu sẵn có của mình lên mạng và chờ đợi điều kỳ diện xảy ra. Thế nhưng thành công không như mong đợi. Một ví dụ điển hình là Cty Barnes & Noble - Sở hữu một chuỗi cửa hàng sách lớn nhất và nổi tiếng nước Mỹ, thế nhưng nhãn hiệu trực tuyến của họ lại không thành công mà Amazon.com mới là trang web bán sách chạy nhất trên mạng.

Chúng ta có thể thấy tạp chí không hề tương hợp với Internet, truyền thanh, truyền hình hay sách báo. Còn Internet là internet, nó là một phương tiện truyền thông độc đáo với những nhu cầu và đòi hỏi riêng. Không thể áo dụng những chiến lược xây dựng nhãn hiệu truyền thống cho việc xây dựng một nhãn hiệu trên mạng.

Việc đầu tiên để bắt đầu quá trình xây dựng nhãn hiệu trên Internet là quên tất cả những gì bạn biết trước đây và tự hỏi hình hai câu hỏi:

 1. Cái gì hoạt động có hiệu quả trên Internet?
 2. Cái gì không hoạt động hiệu quả trên Internet?

Và phải luôn đặt câu hỏi: "Liệu Internet sẽ là một công cụ kinh doanh hay chỉ là một phương tiện truyền thông?" cho chính bạn.

 • Nếu xác định Internet là công cụ kinh doanh thì tên hãng và tên của trang Web trùng nhau sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
 • Nếu xác định Internet là phương tiện truyền thông thì hãy sử dụng nhãn hiệu sẵn có của mình.

Hai nguyên tắc quan trọng trên Internet:

 • Thứ nhất: Có thể sử dụng cùng một tên nhãn hiệu miễn là công việc kinh doanh của bạn chuyển sang phương thức trực tuyến.
 • Thứ hai: Trên Internet, tên càng ngắn càng tốt.

Các công ty lớn thường có đủ tiềm lực để có nguồn hỗ trợ cho kinh doanh cả trên mạng lẫn kinh thực tế. Tuy nhiên, nói chung, họ cần tạo ra sự khác biệt rõ rệt cho hai loại hình kinh doanh này bằng cách chọn cho việc kinh doanh trực tuyến một cái tên khác.

Để phân biệt Internet là một công cụ  hay phương tiện kinh doanh cho nhãn hiệu của mình:

Nhãn hiệu của bạn  vô hình hay hữu hình?

 • Đối với các sản phẩm hữu hình Internet có xu hướng là một phương tiện cung cấp thông tin.
 • Đối với các sản phẩm vô hình Internet là công cụ kinh doanh. Bao gồm: Dịch vụ Ngân hàng, bảo hiểm, môi giới chứng khoán và các dịch vụ tương tự.

Nhãn hiệu đó có thịnh hành hay không?

 • Đối với các sản phẩm mang tính thời trang, Internet mang tính phương tiện truyền thông nhiều hơn
 • Còn đối với các sản phẩm khác thì nó là công cụ kinh doanh.

Bạn có tất cả các loại sản phẩm mà khách hàng yêu cầu chứ? Nếu có thì Internet sẽ là công cụ kinh doanh của bạn.

Giá rẻ có phải là một nhân tố quan trọng để chọn lựa nhãn hiệu này mà không phải nhãn hiệu khác?

Chi phí vận chuyển có phải là một nhân tố quan trọng cần cân nhắc so với giá mua thông thường. Nếu chi phí vận chuyển là vấn đề lớn so với chi phí mua thông thường thì Internet chỉ có thể là phương tiện truyền thông cho nhãn hiệu này.

Internet là một sản phẩm công nghệ phát triển nhất trong thế kỷ 20, nhưng chớ vội mừng! Một số chuyên gia cho rằng cần phải kinh doanh trên Internet lẫn ngoài đời thì mới có thể thành công trong tương lai.

Không một nhân tố nào có thể quyết định nhãn hiệu của bạn có nên chuyển sang kinh doanh trên mạng hay không, hay mạng chỉ là một phương tiện giúp bạn thúc đẩy nhãn hiệu của mình. Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi nhân tố trước khi đưa ra quyết định. Nhưng phải quyết định nhanh trước khi các nhãn hiệu khác đánh bật nhãn hiệu của bạn ra khỏi thị trường.

NhuQuach - www.InterBrandMedia.com

(Tham khảo nhiều nguồn)

Quy luật tương tác trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet

Trong lịch sử loài người có năm phương tiện truyền thông đại chúng mang tính bước ngoặt và ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người khi chúng xuất hiện. Đó là: Sách - Báo hay tạp chí - Đài radio - Vố tuyến truyền hình - Internet.

Đi từ điểm khởi đầu:

 • Phương tiện truyền thông đại chúng đầu tiên là tiếng nói của con người
 • Sách: Truyền đạt tri thức theo cấp số nhân, không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn lưu truyền từ đời này sang đời khác
 • Tin tức có được nhờ tạp chí. Nhưng tạp chí không dựa trên quy trình in ấn từ thời in sách thì cũng không thể hình thành. Tuy nhiên điểm vượt trội của tạp chí là chỉ mất một đêm để xuất bản còn xuất bản một cuốn sách phải mất hàng tháng trời.
 • Radio: Trở thành phương tiện truyền thông vô cùng hiệu quả khi ra đời.
 • Vô tuyến truyền hình: Là sự kết hợp giữa radio và hình ảnh chuyển động. VÀ nó trở nên phổ biến và ảnh hưởng làm thay đổi vai trò chủ đạo của Radio lúc bấy giờ.
 • Internet thì sao? Internet đóng vai trò gì cho ngành truyền thông?

Rồi lịch sử sẽ xếp Internet là phương tiện truyền thông vĩ đại nhất. Lý do vô cùng đơn giản: Internet là phương tiện truyền thông duy nhất cho phép có tính tương tác. Nhưng cũng cần khẳng định lại rằng: Các phương tiện truyền thông ra đời sau không hề thay thế những cái có trước mà những cái có trước là nền tảng cho các phương tiện truyền thông mới xuất hiện, thay đổi và điều chỉnh các phương tiện truyền thông trước nó.

Trên Internet, tất cả các nhãn hiệu nằm trong môi trường tương tác lẫn nhau. Về lâu dài, tính tương tác này sẽ quyết định cái gì có thể tồn tại hay không thể tồn tại trong môi trường Internet. Bí quyết để có một nhãn hiệu trện Internet là bạn phải làm thế nào để khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn có thể phản hồi lại những thông điệp bạn đưa ra.

Hiệu quả đạt được khi sử dụng một phương thức truyền thông này chưa chắc đã có được khi sử dụng một phương thức truyền thông này chưa chắc đã có được khi sử dụng một phương thức truyền thông khác. Rất khó, hay có thể nói là không thể, khi cố gắng chuyển đổi nhãn hiệu của một phương tiện truyền thông này thành nhãn hiệu của một phương tiện truyền thông khác.

Một ví dụ điển hình, có lẽ tạp chí điện tử thành công nhất đó là Consumer Reports Online với 590.000 người đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, tạp chí điện tử này lại cướp mất nguồn thu của tờ Consumer Reports bản in thường.

Thực tế là, khi một phương thức này thành công thì phương thức truyền thông kia sẽ thất bại. Nếu muốn xây dựng một nhãn hiệu trên mạng, bạn cần phải xây dựng một nhãn hiệu hoàn toàn mới dành riêng cho loại phương tiện truyền thông này. Nói cách khác, cần phải tạo ra tính tương tác trên trang web và thường thì bạn phải có một nhãn hiệu mới.

Đặc điểm của tính tương tác:

 • Tương tác là khả năng nhập những chỉ dẫn của bạn và trang web sẽ cung cấp những thông tin bạn yêu cầu trong bản đăng ký yêu cầu. Hãy thử điền nội dung yêu cầu tìm kiếm vào Google, bạn sẽ nhận được một danh sách những website có chứa các thông tin bạn cần tìm theo đúng chủ đề.
 • Tính tương tác còn thể hiện ở khả năng cung cấp thêm thông tin dựa trên yêu cầu bạn đề ra. Ngoài cung cấp kết quả đúng với yêu cầu, Google còn cung cấp cho bạn các kết quả đề nghị mà cũng phù hợp với yêu cầu của bạn.
 • Tính tương tác thể hiện ở khả năng cho phép bạn đưa thông tin của riêng bạn lên Internet. Những trang web thành công là những xa lộ thông tin hai chiều. Cũng giống như khi bạn vào www.phongthuydongphuong.com bạn có thể gởi bình luận, ý kiến đánh giá, quan điểm và các thông tin của bạn để nhiều người khác cùng xem, cùng trao đổi về một vấn đề, sau khi gởi bình luận các thông tin và bài bình luận, ý kiến của bạn sẽ đăng ngay trên web. Đó chính là sự tương tác.
 • Tính tương tác còn thể hiện ở việc trang web có thể cung cấp các bài kiểm tra khác nhau: kiểm tra trí thông minh, trình độ lái xe, kiểm tra thái độ làm việc, kiểm tra tâm lý. (Tham khảo: Trắc nghiệm nhanh.com)

Ngoài ra tính tương tác còn thể hiện ở khả năng giải quyết được những trường hợp phức tạp về giá cả (Khách hàng có thể tổng hợp, so sánh để đưa ra quyết định đúng đắn mà không tốn nhiều thời gian chỉ với Internet. Hay tính tương tác còn thể hiện ở chỗ trang web có khả năng dự đoán trước các tình huống và đưa ra các gợi ý giải quyết.

Một trong những thành công nổi bật trong kinh doanh trên mạng Internet là trang đấu giá eBay. Tận dụng tối đa những ưu điểm của khả năng tương tác của Internet. Thêm vào đó, cũng giống như các trang web thành công khác, eBay không hề kinh doanh ở đâu khác ngoài môi trường mạng.

Quy luật tương tác quyết định sự thành công hay thất bại của một nhãn hiệu trên Internet, Thiếu sự tương tác thì trang web cùng nhãn hiệu của bạn không thể thành công được.

NhuQuach - www.interbrandmedia.com

(Tham khảo nhiều nguồn)

Quy luật tên thông dụng trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet

Lý giải cho quan điểm trên có thể thấy: Trong thời kỳ tiền Internet, một nhãn hiệu luôn gắn với một yếu tố có thể nhìn thấy được như logo, hình ảnh, màu sắc, cách trang trí... Nhưng chúng ta không thấy được những yếu tố thuộc về vẻ bên ngoài trên Internet. Để vào một trang web, chúng ta gõ chữ vào đường dẫn và đâu cần quan tâm đến hình ảnh, màu sắc, hình khối, kiểu dáng hay địa điểm bán hàng.
Có thể thấy một số nhãn hiệu điển hình trên mạng như: Pets.com, Mortage.com, iMotors.com. eToys.com với những cái tên rất thông dụng nhưng tại sao họ lại không thành công và không trở nên nổi tiếng. Nguyên nhân là bởi vì đó là những cái tên thông dụng hoặc quá chung chung.
Một danh từ chung là một từ dùng để xác định một nhóm vật hay sự vật. Một danh từ riêng là một từ dùng để xác định một vật hay sự vật cụ thể.
VD: Ô tô là một danh từ chung, Mercedes-Benz là một danh từ riêng. Nhưng cái tên nào đã thành công: Mercedes-Benz hay Ô tô là nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng và khi nhắc tới xe hơi người ta nghĩ ngay đến? Đó chính là Mercedes-Benz chứ không phải Ô tô.
Khi một nhãn hiệu riêng trở nên nổi tiếng thì người ta thường có xu hướng coi tên nhãn hiệu như một danh từ. Họ hay nói: "Tôi lái một chiếc Mercedes" chứ không ai nói: "Tôi lái một chiếc xe ô tô Mercedes"
Các tên nhãn hiệu tên tuổi và có giá trị nhất trên thế giới đều là tên riêng, không phải danh từ chung. Một vài tên tuổi thành công điển hình:
 • Hãng cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu không phải ISP.com mà là AOL.
 • Công cụ tìm kiếm trên mạng hàng đầu không phải là searchengine.com mà là Google.com
 • Địa chỉ bán sách chạy nhất trên mạng không phải là Books.com mà là Amazon.com
 • Trang web đấu giá hàng đầu trên mạng không phải là Auction.com mà là eBay
Mặc dù có rất nhiều ví dụ điển hình về việc đặt tên theo danh từ riêng nhưng hầu hết các nhà quản trị của các công ty hoạt động trên mạng vẫn tiếp tục đặt tên cho trang web của họ bằng danh từ chung? Có ba lý do chính sau:
 • Khi Internet còn khá mới mẻ, có rất ít các trang web được lập ra và hoạt động, khi đó rất ít người biết tên của trang web nào. Trong trường hợp này đặt tên trang web bằng một danh từ chung lại là một lợi thế.
 • Khi Internet còn khá mới mẻ, nhiều công ty đã tham gia vào thị trường mạng với những nhãn hiệu thông dụng. Rốt cục thì nhãn hiệu sử dụng một cái tên chung chung là cách nhanh nhất, trực tiếp nhất để truyền tải nội dung thể hiện của trang web đó.
 • Khi mọi công ty đều đặt tên trang web của họ bằng một danh từ chung thì các công ty mới cho rằng họ cũng nên đi theo hướng này, và họ cũng hành động tương tự.
Điều này liệu có còn đúng nữa không trong thời kỳ mà Internet phát triển với tốc độ chóng mặt, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cũng tăng lên và cạnh tranh khốc liệt.
Ngày xưa, một người bước vô cửa hàng sẽ hỏi mua bánh làm từ bột yến mạch, nhưng ngày nay khi bánh làm từ bột yến mạch có hàng trăm nhãn hiệu khác nhau thì người ta sẽ còn hỏi mua bánh yến mạch nữa không? Không, người ta sẽ hỏi mua bánh làm từ bột yến mạch hiệu Pepperdige. Vậy bạn hãy tự hỏi mình liệu nhãn hiệu của bạn có nên đặt một cái tên lấy từ danh từ chung trong khi có hàng trăm nhãn hiệu khác cũng kinh doanh cùng lĩnh vực như của bạn hay là một cái tên riêng đặc trưng cho mình?
Bạn phải đối mặt với thực tế, khi mà Internet ngày càng phát triển, hầu như các công ty đều có trang web trên mạng thì những ưu điểm của việc sử dụng danh từ chung trở thành con số không.
Một câu hỏi lại đặt ra, "Vậy thì liệu có nhãn hiệu chung chung nào lại thành công không?" Dĩ nhiên là có, bởi " Thằng chột là vua xứ mù". Sẽ chẳng có ai thôi không mua bán trên mạng chỉ vì tên của trang web đó là một danh từ chung. Nhưng phải hiểu rằng: Khi trên thị trường không có sự cạnh tranh, mọi người sẽ mua hàng từ trang web có tên là một danh từ chung. Nhưng khi có nhiều trang web khác đưa vào hoạt động với các nhãn hiệu mạnh thì các trang web sử dụng danh từ chung sẽ không còn đất hoạt động.
Điều mà các nhà quản lý thường bỏ qua đó là cách nghĩ: Một danh từ chung được sử dụng để biểu thị một chủng loại hàng hóa chứ không phải là một hàng hóa hay nhãn hiệu cụ thể.
Không một công ty kinh doanh Ô tô nào lại muốn gọi tên hãng ô tô của mình là "Ô tô". Tại sao vậy? Hãy theo dõi đoạn hội thoại sau:
"Anh mua xe này ở đâu vậy?'
"Ở hãng Ô tô"

"Gì cơ? Tôi muốn hỏi cái xe này là của hãng Ô tô nào cơ mà?"

Làm thế nào chắc chắn rằng sử dụng một tên nhãn hiệu riêng thì thành công hơn một nhãn hiệu chung chung trên Internet? Bằng chứng duy nhất chúng tôi có thể đưa ra là một trăm năm trong lịch sử hiện đại. Trong thế kỷ trước, có bao nhiêu cái tên nhãn hiệu chung chung lại thành công? Rất, rất ít!

NhuQuach - www.InterBrandMedia.com

(Tham khảo nhiều nguồn)

Quy luật đơn nhất trong xây dựng nhãn hiệu trên Internet

"Bằng mọi giá, hãy tránh trở thành kẻ thứ hai trong lĩnh vực của mình"
Có một điểm khác biệt lớn giữa việc xây dựng nhãn hiệu trên Internet và trong thế giới thực. Thế giới thực luôn có chỗ cho một nhãn hiệu thứ hai. Có lý do tại sao những nhãn hiệu thứ hai lại có chỗ trên thị trường thực. Đó là vì chúng đáp ứng được nhu cầu không chỉ của người tiêu dùng mà còn của cả những cá thể khác trong cùng ngành đó.
Tất cả những đề nghị hợp tác trong kinh doanh đều có ẩn ý này: "Nếu anh từ chối thỏa thuận hợp tác này, chúng tôi sẽ chuyển nó sang cho đối thủ cạnh tranh của anh. Nhãn hiệu số hai thỏa mãn một nhu cầu rất thực tế của những cá thể trong cùng ngành đó. Gần như trong mỗi dòng sản phẩm đều có 2 nhãn hiệu chính.
Trên mạng Internet, không có gì xen vào giữa khách hàng và nhãn hiệu. Không có trung gian, không có các cá thể khác cùng ngành, không có người buôn bán bất động sản, không cần đối trọng nào để chống lại nhãn hiệu dẫn đầu. Đó là cái mà Bill Gates gọi là "Chủ nghĩa tư bản không có lực cản".
Kết quả tất yếu là mạng Internet trở nên giống một trận bóng đá hay một cuộc bầu cử chính trị. Đó là quy luật của sự đơn nhất. Vị trí thứ hai tức là không có vị trí nào cả.
Trong một đoạn quảng cáo truyền hình của Nike có bình luận về cuộc thi Olympics: "Giành được huy chương bạc tức là mất (huy chương) vàng". Trên Internet, không có huy chương bạc mà cũng chẳng có huy chương đồng. Trên Internet, các hãng độc quyền sẽ chiếm lĩnh vị trí thống trị. Không có chỗ cho nhãn hiệu thứ hai ở đây. Mạng internet hoạt động gần giống như công nghiệp phần mềm máy tính, nơi mỗi hạng mục sản phẩm có vẻ như đều bị thống trị bởi một nhãn hiệu.
Lý giải tại sao trên Internet lại không có chỗ cho nhãn hiệu thứ hai: Khi một nhãn hiệu dẫn đầu trên internet nó sẽ thu hút nhiều người sử dụng và càng thu hút được nhiều người truy cập thì nó càng trở nên nởi tiếng và hữu dụng hơn. Nhãn hiệu dẫn đầu sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình. Các nhãn hiệu phải đứng phía sau càng lâu thì càng khó đuổi kịp, thời gian qua đi thì cơ hội cũng biến mất.
Liệu có cơ hội nào cho một nhãn hiệu đang bị chôn vùi ở vị trí số hai vượt qua nhãn hiệu đang nằm ở vị trí số một trên Internet không? Không có khả năng nào, trừ phi nhãn hiệu dẫn đầu đó phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó. Nhưng hình thức cao nhất của tư duy chiến lược là trước tiên hãy nhìn tình thế của mình bằng con mắt thực tế. Bạn sẽ cứ nằm ở vị trí thứ hai để chờ đợi nhãn hiệu dẫn đầu mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào đó và nhân cơ hội đó trở thành nhãn hiệu dẫn đầu ư? Hãy nghĩ ra một phương án khác để trở dẫn đầu đi. Nhưng cách khác đó là gì? Nếu các quy luật về nhãn hiệu không thay đổi hãy làm theo cách tương tự như Amazon.com đã làm: Hãy là nhãn hiệu đầu tiên trong một dòng sản phẩm mới. Bạn luôn có thể tạo ra một cơ hội để nhãn hiệu của mình trở thành người tiên phong trong lĩnh vực mới bằng cách thu hẹp định hướng của mình, tập trung vào một phân khúc thị trường nhất định. Đơn giản chỉ có thế thôi.
Trong mỗi lĩnh vực, tất nhiên là vẫn có một số các nhãn hiệu khác. Nhưng nhãn hiệu nào sẽ chiến thắng trong lĩnh vực đó? Đó nhất thiết không phải là nhãn hiệu đầu tiên xuất hiện trên thị trường, cũng không nhất thiết phải là nhãn hiệu đầu tiên thu được lợi nhuận. Kẻ giành chiến thắng phải là một cái tên tạo được vị trí thống trị trong tâm trí khách hàng triển vọng. Sau đó sẽ là phần việc của "Quy luật đơn nhất": làm nản lòng và chiếm dần thị phần của kẻ đứng thứ hai.

Đừng vội nản chí nếu không phải là nhãn hiệu thống trị trong một lĩnh vực nào đó. Chỉ cần điều chỉnh lại chiến lược theo một hướng khác. Chỉ cần thu hẹp phạm vi hoạt động lại. Internet là một phương tiện truyền thông khổng lồ, các cơ hội để thu hẹp trọng tâm hoạt động là vô cùng lớn. (Lưu ý phạm vi hẹp phải còn đủ lớn hoặc thu được lợi nhuận mong muốn)

Một điển cứu quan trọng mà tư vấn thương hiệu của Inter Brand Media đã áp dụng cho thương hiệu : Tìm Việc Nhanh ( http://www.timviecnhanh.com ). Một website về lĩnh vực: tìm việc làm, tuyển dụng ra đời 05/2007. Sau các website khác đã có mặt và thống trị trên thị trường từ 5 đến 8 năm. TimViecNhanh đã chọn phân khúc thị trường cấp trung và đã khẳng định vị trí số 1 trong phân khúc thị trường của mình và có các yếu tố khác biệt như:

 • Việc làm Cấp trung: Các cấp quản lý trung gian.
 • Việc làm Cấp sơ: Sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm làm việc dưới 3 năm.
 • Việc làm bán thời gian: Việc làm thêm, việc làm sinh viên...
 • Miễn Phí Vĩnh Viễn đăng tin tuyển dụng và tìm việc. Xác thực Tuyển dụng tăng uy tín nhà tuyển dụng
 • Chuyên trang tìm việc và tuyển dụng, không: Banner, Logo, Quảng cáo... Không rối mắt, lạc chủ đề

Và thành tựu là gì cho thương hiệu: Tìm Việc Nhanh ??? (chúng tôi sử dụng từ thương hiệu chứ không dùng từ website)

Cũng như việc hàng trăm hàng nghìn website thương mại điện tử, giải trí, cổng thông tin,  diễn đàn, mạng xã hội...  đang  đầu tư nếu với ý định làm đúng những gì người dẫn đầu đang làm thì  "giỏi lắm" sẽ có đúng những gì người dẫn đầu có. Nhưng quan trọng là chúng ta đang cạnh tranh trực tiếp với đối thủ dẫn đầu  Nên nhà đầu tư cũng chỉ đạt được là số 2, hoặc không là gì cả nếu không có một chiến lược khác biệt.

Khi Internet phát tiếp tục phát triển hơn nữa, tất nhiên sẽ có những cơ hội các các nhãn hiệu số hai. Vậy đừng chần chừ, hãy bắt tay thực hiện kế hoạch trở thành nhãn hiệu hàng đầu trong dòng sản phẩm của mình hoặc tìm kiếm một cơ hội thu hẹp trọng tâm hoạt động để tạo ra một dòng sản phẩm mới mà trong đó bạn có khả năng trở thành nhãn hiệu hàng đầu.

NhuQuach - www.interbrandmedia.com

(Tham khảo nhiều nguồn)

Quy luật quảng cáo trên Internet

Quảng cáo ngoài mạng (ngoại tuyến) sẽ lớn hơn nhiều so với quảng cáo trên mạng (trực tuyến)
Ngày nay, đi đâu người ta cũng thấy quảng cáo, các thông điệp quảng cáo có mặt khắp mọi nơi. Từ trên tivi cho đến xe tắc xi, áo phông; từ các bảng quảng cáo cỡ lớn cho đến trên xu buýt và thậm chí cả trong nhà tắm (Ngày nay không thể kiếm được khe hở nào mà lại không có quảng cáo). T rên các trang web ngày nay tràn ngập những quảng cáo Banner, hình ảnh nhấp nháy, đầy màu sắc bắt mắt. Nhưng một vấn đề có thực là những người điều hành các trang web trên Internet đã lóa mắt trước cơ hội làm giàu nhanh chóng nhờ tiền quảng cáo, để rồi thất bại trên chính con đường của mình. Nhiều người tin rằng quảng cáo trên Internet sẽ tăng vọt và mang lại nhiều doanh thu. Đừng vội tin họ! Internet sẽ trở thành phương tiện truyền thông đầu tiên không bị thống trị bởi quảng cáo. Lý do cũng thật đơn giản: mạng Internet có tác động tương tác.
Trên Internet, người sử dụng đóng vai trò chủ động chứ không phải người sở hữu phương tiện truyền thông. Người sử dụng quyết định họ sẽ đi đâu, xem cái gì, đọc cái gì? Những người sử dụng Internet coi quảng cáo như ,một sự đột nhập vào không gian riêng, một sự xâm phạm vào đời sống riêng tư của họ. Các cuộc khảo sát cho thấy số lượng người kích con trỏ vào những mục quảng cáo trên Internet đã và đang giảm xuống một cách đều đặn.
Nhãn hiệu trên Internet phải hứng chịu tính hay quên của con người theo hai cách:
Thứ nhất, nhãn hiệu trên Itnernet không xuất hiện hàng ngày tại những nơi người ta dễ dàng nhìn thấy như trên đường, siêu thị... Một nhãn hiệu trên Internet không thể xuất hiện đột ngột trước mặt khách hàng trừ khi họ chủ động mở nó ra. Thứ hai, một nhãn hiệu trên Internet chịu cảnh thiếu sự yêu chuộng của khách hàng. Một số người thực sự yêu quý những nhãn hiệu hàng hóa mà họ sử dụng, nhưng phần đông thì lại không như vậy.

Nếu muốn xây dựng nhãn hiệu trên Internet hãy quên việc cố gắng thu hút quảng cáo vào trang web của mình đi!

Điều bạn phải làm là biến trang web của mình thành một nguồn thông tin mà khách hàng tiềm năng không thể tìm thấy ở đâu khác, hoặc một nơi bán những thứ không nơi nào khác có, hoặc với mức giá chẳng ở đâu bằng, hoặc mang đến cho họ một sự thỏa mãn mà họ không thể tìm thấy ở nơi khác.
Đừng viện cớ để đăng tải những mục quảng cáo đã xuất hiện trên báo chí hay trên đài phát thanh, truyền hình lên trang web của mình. Mạng Internet là một phương tiện truyền thông mang tính cách mạng, nó có tác động qua lại với người sử dụng. Và nói chung, khi gặp phải quảng cáo trên Internet, người ta sẽ tắt nó đi.

NhuQuach - www.interbrandmedia.com

(Tham khảo nhiều nguồn)

Quy luật thời gian trong Marketing trên Internet

Hãy làm những gì mình muốn. Nhưng hãy nhanh chân lên! Hãy là người đầu tiên và tập trung vào đúng trọng tâm.
Nếu muốn thành công trong kinh doanh, trong xây dựng nhãn hiệu hay trong cuộc sống, trước hết ta phải xâm nhập được vào tâm trí của đối tượng. Xin lưu ý, chúng tôi nói “Tâm trí” chứ không phải “thị trường”. Một chiến lược được nhiều công ty lớn áp dụng là tóm lấy ý tưởng của những công ty nhỏ hơn. Và với nguồn lực mạnh hơn, những công ty này thường thắng trong cuộc chiến “Chiếm lĩnh tâm trí khách hàng” và tạo ra nhận thức của khách hàng rằng họ là công ty đầu tiên về ngành này trên trị trường.
Nếu bạn là CEO (Tổng giám đốc điều hành) của một công ty nhỏ, hãy cẩn thận. Bạn cần di chuyển đặc biệt nhanh. Không nhanh là chết. Thuyết sinh tồn trên thương trường là: kẻ nào nhanh kẻ ấy sống sót!
Chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong tâm trí người tiêu dùng không có nghĩa là xâm nhập tâm trí sớm nhất. Đã có rất nhiều công ty tự hài lòng với việc “là một trong những nhãn hiệu đầu tiên” trong ngành hàng đó. Tuy nhiên việc này không đồng nhất với việc trở thành nhãn hiệu đầu tiên xâm nhập tâm trí khách hàng và tạo ra được khái niệm rằng nhãn hiệu của bạn là nhãn hiệu hàng đầu. Có mặt đầu tiên trên thị trường sẽ chẳng có ý nghĩa gì trừ phi bạn có thể có mặt đầu tiên trong tâm trí người tiêu dùng.
Có sự khác biệt lớn giữa việc nảy ra một ý nghĩ vẩn vơ vào một buổi chiều Chủ nhật và có một thương hiệu thành công trên Internet vào sáng Thứ hai. Những ý tưởng (và những suy nghĩ vẩn vơ là nguồn gốc của nó) kiểu đó thực ra cũng chẳng nghĩa lý gì nếu như không có lao động cật lực và quan trọng hơn là việc khẩn trương đưa ý tưởng đó lên Internet.
Không thể chần chừ. Ý chúng tôi là đừng có đợi qua hàng loạt các thử nghiệm, các nhóm làm việc tập trung và các cuộc điều tra thị trường. Đây là vấn đề đặc trưng đối với một nhãn hiệu trên Internet.
Một điển hình là Yahoo. Yahoo tận dụng phần mềm của các hãng khác để phục vụ công nghệ tìm kiếm của chính mình, trước tiên từ Open Source, sau đó từ Alta Vista trước khi định vị sau cùng tại Inktomi. Công cụ tìm kiếm hàng đầu không phát triển công nghệ tìm kiếm của riêng mình. Điều này có làm người ta ngạc nhiên không? Đừng ngạc nhiên. Bạn không thắng đối thủ vì hoàn hảo hơn họ. Bạn thắng chỉ vì bạn là người đầu tiên. Yahoo! thành công vì đã nhanh chóng đưa ý tưởng của họ lên mạng.
Ngày nay hãng Microsoft sẽ ở đâu nếu như Bil Gates không bỏ học ở trường Harvard ngay từ năm đầu tiên để đến Albuquerque, bang New Mexico, để phát triển một hệ điều hành cho máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới?
Khởi nghiệp ở vị trí thứ 2 đã đủ khó khăn. Tình hình còn tệ hơn nếu khởi nghiệp sau hàng loạt đối thủ. Trong rất nhiều trường hợp, việc khởi nghiệp này gần như vô vọng. Nếu tham gia vào một trò chơi muộn, bạn sẽ phải thu hẹp phạm vi hoạt động của mình.
Nhưng nếu chỉ tiến hành nhanh mà không có ý tưởng cơ bản tốt thì cũng chưa đủ:
Time Warner là một trong những công ty hàng đầu xây dựng trang web của mình trên Internet. Do đó, họ lấy tên là Pathfinder.  Nhưng Pathfinder là gì? Đây là một trang tập hợp thông tin từ nhiều tạp chí khác nhau của Time Warner như Time, People, Fortune, Money, Entertainment Weekly và những tạp chí khác. Sau khi đầu tư 75 triệu đô la như được công bố trên trang web, Time Warner gần đây đã đóng trang web lại. Vậy thực ra Pathfinder là gì? Nó chỉ là một ý nghĩa duy nhất là một trang web đăng các xuất bản phẩm của Time Warner.
Time Warner đã tự quảng cáo mình là “công ty truyền thông hàng đầu thế giới”. Vậy làm sao hai anh chàng sở hữu Yahoo! ở Stanford có thể đánh bại được công ty?
Rất đơn giản. Tất cả những gì cần có là một chiến lược đúng đắn và định thời điểm đúng. Cần phải có cả hai yếu tố trên để thành công trên Internet.
Có nhiều bài học của sự xuất hiện đúng thời điểm với chiến lược sai lầm. Điển hình như trong lĩnh vực việc làm - tuyển dụng: Website tuyendung.com là một trong những website về việc làm tuyển dụng ra đời sớm nhất tại Việt Nam (từ năm 2000). Cùng thời điểm với sự phát triển của các website về việc làm như Vietnamworks.com, kiemviec.com nhưng cho đến thời điểm hiện tại Website này hầu như không mang về lợi nhuận với khoản đầu tư tiêu tốn hàng triệu đô.  Nguyên nhân chính là vì không có chiến lược đúng, thiếu tập trung (Một website việc làm - tuyển dụng có cả rao bán tên miền, giới thiệu địa danh)

Thành công là có một chiến lược đúng, và sẽ càng thành công hơn nữa là chiến lược đó triển khai đúng thời điểm. Nhìn vào sự thành công của VINA Game với "Võ lâm truyền kỳ". Những điều góp phần tạo nên thành công của VINA Game tại thời điểm đó:

 • Võ Lâm truyền kỳ là một game với cốt truyện kiếm hiệp đã được truyền bá ở Việt Nam nhiều năm.
 • Là game đã thành công ở Trung Quốc - Quốc gia có nền văn hóa rất gần với văn hóa Việt Nam.
 • Hơn thế nữa thời điểm Võ Lâm truyền kỳ ra đời là lúc Game Online thịnh hành nhất tại thời điểm đó - MU - bị cộng đồng dân chơi Game  dần từ bỏ vì phải chơi lại từ đầu khi FPT chính thức mua bản quyền của game này tại Việt Nam.

Môt chiến lược đúng đắn vẫn có thể thành công dù thời điểm không thuận lợi.  Vẫn là trong lĩnh vực việc làm - tuyển dụng, tuy ra đời sau nhiều năm so với website đàn anh như Vietnamworks, Kiemviec... (www.TìmViecNhanh ra đời 2007) nhưng www.TimViecNhanh.com vẫn thành công vì đã chọn đúng chiến lược và hướng đi riêng cho mình. Xác định được phân khúc thị trường mục tiêu (Việc làm cấp trung, sơ, bán thời gian) và áp dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, E- Marketing nên www.TimViecNhanh.com đã thành công và đứng số một trên phân khúc thị trường đã chọn trong lĩnh vực việc làm tuyển dụng.

NhuQuach - www.interbrandmedia.com

(Tham khảo nhiều nguồn)

Các bài viết khác...

Doanh nghiệp mới tham gia