Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Cung ứng trực tuyến là gì và hoạt động như thế nào?

Cung ứng trực tuyến nối các đại lý mua hàng của công ty với những người bán hàng được ưa chuộng hơn như là một phần của thủ tục mua hàng điện tử. Một ứng dụng Intranet của công ty được thiết kế để hướng dẫn đại lý thông qua quá trình chấp nhận và thực hiện.

· Một tiêu chuẩn mới gọi là OBI (Mua mở trên Internet) đã được tạo ra để hỗ trợ cho cung ứng giữa các doanh nghiệp.

· Cung ứng trực tuyến đơn giản hoá quá trình cung ứng.

· Sự đơn giản hoá này tiết kiệm tiền cho công ty bằng cách đảm bảo các kinh nghiệm tốt nhất cho mua hàng.

· Đến lượt các kinh nghiệm tốt nhất này lại tiết kiệm tiền chongười bán hàng bằng cách tự động hoá quá trình nhập đơn

· Cung ứng trực tuyến có thể mở rộng từ cung ứng văn phòng đến quản lý dây chuyền cung ứng củ a công ty.

Để hỗ trợ cho quá trình xây dựng và tích hợp các ứng dụng điện tử giữa các doanh nghiệp, một tiêu chuẩn mới đã được định nghĩa gọi là OBI. OBI (www.openbuy.org) là một tiêu chuẩn được xây đựng xung quanh tập chung các yêu cầu kinh doanh, hỗ trợ kiên trúc, quy cách và hướng dẫn kỹ thuật. Mục tiêu của OBI là tạo ra một tiêu chuẩn để các công ty có thể tích hợp các ứng đụng Intranet của mình với các ứng đụng dựa trên web của những người bán hàng khác. OBI tạo điều kiện dễ dàng cho các công ty trong việc tích hợp lntranet của mình với nhiều người bán hàng khác nhau. Với OBI, các công ty không cần phải tạo ra các giao diện riêng để kết nối đến từng người bán hàng của mình.

Cung ứng trực tuyến tích hợp Intranet, quá trình mua hàng và những người bán hàng được ưa chuộng vào một quá trình trực tuyến. Dưới đây là cách thức hoạt động của cung ứng trực tuyến:

· Một nhân viên vào mạng Intranet của công ty và truy nhập đến ứng dụng mua hàng của công ty. Sau đó, có thể xem xét và chọn các sản phẩm mà họ quan tâm đặt hàng. Một công ty có thể đưa vào bất cứ loại sản phẩm nào mà một nhân viên quan tâm đến việc mua (ví dụ như máy tính, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị). Khi một nhân viên quyết định xem xét một dây chuyền sản phẩm, Intranet của công ty sẽ tự động liên kết nhân viên đó đến Extranet site mua hàng trực tuyến của người bán hàng được ưa chuộng. Nhân viên này xem xét giá cả và cấu hình có thể cho công ty trên site này.

· Nhân viên này chọn mẫu mã, chất lượng và cấu hình cần quan tâm mua. Thông tin về cấu hình và mẫu mã được chuyển từ site khảo hàng trực tuyến của người bán hàng đến Intranet của nhân viên.

· Một ứng dụng sẽ định tuyến sự lựa chọn của nhân viên một chuỗi lệnh khả dụng để thông qua. Về ngặt điện tử, thông qua chữ ký điện tử, những người có trách nhiệm thông qua việc mua hàng. Nếu cần thiết, việc mua hàng sẽ được định tuyến đến phòng mua hàng.

· Sau đó, khoản mua hàng đã được duyệt sẽ được định tuyến đến site mua hàng trực tuyến của người bán được ưa chuộng.

· Người bán được ưa chuộng gởi cho nhân viên này một hoá đơn khẳng định đơn đặt hàng bằng e-mail và cung cấp thông tin chuyển giao hàng.

Kiểu quá trình cung ứng liên kết trên tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Trong nội bộ công ty, công việc giấy tờ cần thiết để cung ứng sản phẩm và số lần mà một thông tin cần đưa vàohệ thống giảm hẳn. Các công ty có thể tăng khả năng một nhân viên sử dụng một người bán, hàng được ưa chuộng và đó tăng cơ hội của họ trong việc đáp ứng yêu cầu lượng hàng mua tối thiểu. Điều này lại làm tăng khả năng công ty có thể nhận chiết khấu lớn hơn.

Về phía người bán, công việc giấy tờ giảm, lám giảm chi phí kinh doanh nhưng vẫn tăng khả năng đạt được khối lượng lớn hơn. Hiện nay, các công ty như Staples và Dell đang cung cấp chiết khấu bổ sung cho các công ty đặt hàng bằng điện tử.

Quản lý dây chuyền cung cấp đối với các thiết bị văn phòng sử dụng thương mại điện tử chỉ là phần nổi của tảng băng. Các công ty đang xem xét các cách thức tốt hơn để quản lý tất cả các chi phí. Các nguồn lực khai thác chiếm 30% chi phí hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, các nguồn lực là các hàng hoá và dịch vụ phi sản xuất mà các doanh nghiệp mua và quản lý các hoạt động hàng ngày của mình. Chúng bao gồm các dịch vụ, thiết bị vốn, bảo dưỡng, sửa chữa, cung ứng khai thác, đi lại và giải trí, và rất nhiều các khoản chi phí khác cần phải được duyệt thông qua các quá trình kinh doanh nội bộ. Các công ty đang xem xét cách thức sử dụng cung ứng thương mại điện tử để cung cấp các công cụ tốt hơn, cho phép quản lý những người bán và các nhà cung cấp các nguồn lực khai thác. Để có vị thế trên thị trường, các công ty cung cấp các nguồn lực khai thác cần xem xét làm sao có thể tạo điều kiện cho các khách hàng của mình với các ứng dụng thương mại điện tử.

(Sưu tầm trên internet)

Site khảo hàng trực tuyến ảnh hưởng đến các đối tác như thế nào?

Trước khi triển khai xây dựng một site khảo hàng và mua hàng trực tuyến, cần biết được ảnh hưởng của nó đến các đối tác kinh đoành. Hãy xây dựng một site cực đại hoá những lợi ích của việc truy nhập trực tuyến đối với cả công ty cũng như các đối tác.

· Một site khảo hàng trực tuyến có thể rút ngắn các quá trình bán hàng của các đối tác kinh doanh.

· Khi cung cấp cho các đối tác phân phối truy nhập trực tuyến đến thông tin, họ có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng nhanh hơn, dẫn đến ít sai sót hơn, chi phí thấp hơn và sẽ thoả mãn cao hơn.

Việc tạo ra một site khảo hàng trực tuyến có thể tăng cường các mối quan hệ của công ty. Hiện tại, có thể gửi các bảng giá và hướng dẫn sản phẩm cho các nhà phân phối. Ngoài ra, có thể cung cấp cho các nhà phân phối hỗ trợ bằng điện thoại trong giờ làm việc bình thường. Với một site khảo hàng trực tuyến, có thề tăng khả năng truy nhập của mình thông qua việc cung cấp cho các nhà phân phối truy nhập 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần đến bảng giá và hướng dẫn sản phẩm. Hướng dẫn sản phẩm trực tuyến cung cấp cho các nhà phân phối của bạn một địa điểm duy nhất, nơi mà họ có thể tìm thấy các thông tin về tất cả các sản phẩm của công ty với một bảng giá bằng giấy, các nhà phân phối cần phải lựa chọn các thành phần với hy vọng là sẽ chọn đúng. Với một hệ thống đặt hàng trực tuyến, có thể thiết kế các hướng dẫn cấu hình để nhắc nhở các đối tác trong quá trình đặt hàng, kiểm tra và khẳng định rằng các mặt hàng đã được chọn đúng.

Với một dịch vụ khảo hàng trực tuyến, có thể tạo ra bảng giá tương tác. Có thể tạo ra bảng giá này để giới thiệu các bộ phận, toàn bộ cấu hình, giá bán lẻ hay giá của các đối tác kinh doanh. Khi một đối tác đặt hàng trực tuyến, có thể kiểm tra đơn đặt hàng, và đánh dấu tất cả các đơn đặt hàng có các bộ phận bị thiếu hay có vấn đề. Tóm đại biện pháp này sẽ tiết kiệm thời gian và tốn kém chi phí trong việc phải trả lại hàng của bạn và các đối tác kinh doanh. Với việc bổ sung thêm hỗ trợ FAQ và e-mail, bạn cung cấp cho nhà phân phối của mình truy nhập trực tuyến đến các câu hỏi không có tính chất cấp bách. Nếu đối tác nằm ở múi giờ khác hay làm việc trong một môi trường bán lẻ mà khách hàng cần hỗ trợ ngoài giờ làm việc bình thường, có thể tăng cường sự hỗ trợ mà không phải thay đổi giờ làm việc của các nhân viên bằng cách cung cấp trực tuyến cho đối tác thông tin mới nhất về sản phẩm, cấu hình và khả năng sẵn có.

Khảo hàng trực tuyến cung cấp cho các đối tác khách hàng truy nhập đến những thông tin mà họ cần để làm việc. Nhiều đối tác kinh doanh cần truy nhập đến không chỉ các thông tin về sản phẩm. Một nhà cung cấp sản phẩm xây dựng có thể cần mua các sản phẩm đặt hàng đặc biệt cho các nhà thầu xây dựng. Nhà thầu xây dựng cần biết khi nào có thể chờ đợi nhận được hàng theo đơn đặt hàng đặc biệt của mình. Nhà cung cấp sản phẩm xây dựng cần phải nộp đơn đặt hàng đặc biệt này cho nhà sản xuất và nhận được thông tin về giá cả cũng như chuyển giao sản phẩm.

Nếu như nhà sản xuất đã xây dựng một dịch vụ Extranet thương mại điện tử, nhà cung cấp có thể truy nhập dịch vụ này, đặt hàng và nhận được thông tin về già cả và chuyển giao hàng. Sau đó, khi kiểm tra tình trạng đơn, đặt hàng này, nhà cung cấp có thể quay trở lại dịch vụ Extranet để tìm tình trạng đơn đặt hàng đặc biệt của mình. Trước kia, các kiểu giao dịch này thường sử dụng fax hay điện thoại. Vì các quá trình dựa trên fax hay điện thoại phụ thuộc vào sự can thiệp của con người nên thường có thời gian trễ lớn. Nếu công ty cung cấp xây dựng nằm ở Hawaii và nhà sản xuất lại ở New York, chênh lệch múi giờ và 6 tiếng. Thông thường, chỉ có hai tiếng để bộ phận bán hàng của nhà sản xuất nhận đơn và cung cấp cho nhà cung cấp thông tin.

Với sự hiện diện web, nhà cung cấp có thể cung cấp truy nhập 24x7 đến thông tin và tình trạng đặt hàng. Khi có truy nhập trực tuyến đến thông tin cần thiết, nhà cung cấp có thể đáp ứng tốt hơn bằng cách trả lời nhanh chóng các câu hỏi của khách hàng. Nhà sản xuất có thể cung cấp hỗ trợ tốt hơn và đơn giản hoá các hoạt động, tăng hỗ trợ nhưng không cần tăng số lượng nhân viên hỗ trợ.

Khi cung cấp cho các đối tác phân phối truy nhập trực tuyến đến thông tin, các nhà phân phối sẽ có khả năng trả lời các câu hỏi của khách hàng một cách nhanh hơn, dẫn đến ít sai lầm hơn, chi phí quản trị thấp hơn và độ thoả mãn cao hơn. Hãng Owens Corning (www.owenscorning.com) có một site định hướng các sản phẩm xây dựng gia đình. Owens Corning site có rất nhiều thông tin về các sản phẩm cách ly bằng sợi thuỷ tinh, bao gồm cả các phương pháp sử dụng và lắp đặt. Một người xây dựng cần các chi tiết về các sản phẩm cách ly bằng sợi thuỷ tinh có thể truy nhập Owens Corning web site và nhận được các thông tin cần thiết.

Bằng cách cung cấp thông tin sản phẩm trực tuyến, Owens Corning đã rút ngắn chu trình bán hàng cho các đối tác kinh doanh của mình. Nhà thầu không phải đến thăm nhà phân phối địa phương của công ty để biết về giá trị R hay lấy thông tin về việc đo đạc môi trường công việc để tính các tham số cách ly cần thiết. Owens Corning web site cung cấp thông tin mà người xây dựng cần để ra quyết định. Khi liên hệ với nhà cung cấp vật liệu xây dựng địa phương sau khi đã thăm Owens Corning web site, người xây dựng sẽ ra quyết định và biết rằng mình muốn đặt hàng gì.

Nhà cung cấp vật liệu xây dựng có thề tập trung vào việc cung cấp sản phẩm. Owens Corning hỗ trợ các nhà phân phối của mình trong định hướng bán hàng bằng cách cung cấp phần '''Xem/mua ở đâu'' trên web site của mình. Khách hàng đến thăm web site của công ty nhập mã khu vực và nhận được danh sách các cửa hàng nằm trong khu vực của mình. Nếu cửa hàng đó có web site, một siêu liên kết đến site đó sẽ được cung cấp.

(Sưu tầm trên internet)

Các nhà phân phối phản ứng thế nào đối với thương mại điện tử ?

Nếu bán các sản phẩm của mình thông qua các nhà phân phối, cần xem xét các mối quan hệ và thoả thuận một cách cẩn thận trước khi triển khai một site thương mại điện tử.

· Có thể có một điều khoản không cạnh tranh với nhà phân phối hiện tại và điều khoản này không cho phép tạo ra một dịch vụ mua hàng trực tuyến định hướng khách hàng.

· Có thể sẽ có lợi nếu tạo ra các dịch vụ mua hàng trực tuyến với các nhà phân phối của mình.

· Sẽ có lợi nếu hỗ trợ các nhà phân phối của mình bằng cách tạo ra một site khảo hàng trực tuyến cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về sản phẩm của bạn và hướng khách hàng đến các nhà phân phối này

· Nên làm việc với các đối tác của mình và yêu cầu họ điền vào đơn đặt hàng trực tuyến.

Đa số các công ty cần xem xét các mối quan hệ và các hợp đồng kinh doanh hiện tại của mình để thấy được việc thay đổi các mẫu phân phối sẽ ảnh hường như thế nào đến các mối quan hệ và kênh bán hàng hiện tại cả bản thân công ty.

Điều khoản không cạnh tranh không nhất thiết loại trừ và xây dựng một dịch vụ khảo hàng hay mua hàng trực tuyến. Lĩnh vực phát triển nhanh nhất đối với thương mại điện tử là thương mại giữa các doanh nghiệp. Thay cho việc sử dụng site mua hàng trực tuyến chỉ nhằm vào các khách hàng, bạn có thể nhằm vào các đối tác của mình.

Để tạo ra một site thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp có hiệu quả, cần nghiên cứu các tập quán kinh doanh hiện tại của mình. Nếu các nhà phân phối gửi fax hay gọi điện thoại để đặt hàng, sẽ hiệu quả nếu xây dựng một hệ thống đặt hàng trực tuyến cho họ. Một Extranet site sẽ cung cấp cho họ các dịch vụ thương mại điện tử trong phần được bảo vệ bằng mật khẩu của web site của công ty. Các đối tác có thể sử dụng site này để đặt hàng sản phẩm và theo dõi quá trình chuyển giao hàng và thông tin pháp lý về sản phẩm.

Có thể tạo ra một dịch vụ khảo hàng trực tuyến cho những người tiêu dùng cuối cùng. Dịch vụ này có thể tăng cường sự công nhận nhãn hiệu, cung cấp thông tin về sản phẩm và tình hình bán hàng thông qua các kênh bán hàng hiện tại. Có thể chuyển người tiêu dùng đến một web site của người phân phối của bạn hay cung cấp số điện thoại và địa chỉ của các nhà phân phối trong khu vực của người tiêu dùng đó. Giờ đây, người tiêu dùng có thể trực tiếp hoàn thành đơn đặt hàng của mình thông qua một trong các nhà phân phối.

Có thể những người tiêu dùng đã quen thuộc với nhãn hiệu của bạn, khi người tiêu dùng tìm một giải pháp, họ có thể tìm đến. Có thể sử dụng khảo hàng trực tuyến để hỗ trợ cho các đối tác của mình bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng thông tin mà họ cần thiết về sản phẩm của bạn. Có thể chuyển người tiêu dùng bằng điện tử đến bộ phận bán lẻ hay web site của nhà phân phối để họ có thể mua sản phẩm. Chiến lược này sẽ tăng cường nhãn hiệu của bạn trong ngành, cung cấp cho người tiêu dùng thông tin họ cần để đưa ra quyết định mua hàng và đồng thời vẫn hỗ trợ được các đối tác kinh doanh.

Nếu là một nhà sản xuất, tổ chức chuyển giao hàng có thể được lập ra để xử lý các đơn đặt hàng lớn nhưng không có cơ sở hạ tầng để thoả mãn các đơn đặt hàng nhỏ, đơn chiếc. Có thể thấy rằng cần phải làm việc với kênh phân phối hiện tại để thoả mãn các đơn đặt hàng phát sinh từ site mua hàng trực tuyến, của bạn. Nhà phân phối cần có sự hoạt động tối ưu để chuyển giao hàng và hỗ trợ cho các đơn hàng nhỏ, riêng lẻ. Thay cho việc tổ chức lại phòng chuyển giao hàng của mình để hỗ trợ cho các đơn đặt hàng của khách hàng đơn 1ẻ. Có thể ký thoả thuận với nhà phân phối khi nhà phân phối đó có thể nhận các đơn đặt hàng riêng lẻ thông qua site mua hàng trực tuyến của bạn, tập trung vào việc thực hiện các đơn đặt hàng này.

(Sưu tầm trên internet)

Các khách hàng sẽ phản ứng như thế nào trước các dịch vụ thương mại điện tử của bạn?

Để dự tính được sự chấp nhận của các khách hàng tiềm năng về các dịch vụ thương mại điện tử đã đề xuất của bạn, cần điều tra thăm dò ý kiến của các khách hàng hiện tại cũng như tương lai để nắm rõ hơn sự truy nhập và sử dụng Internet của họ.

Để các dịch vụ trực tuyến thành công, các khách hàng cần truy nhập đến Internet.

· Để một khách hàng mua hàng trực tuyến, không chỉ cần có truy nhập Internet. Mua hàng trực tuyến 1à một cách mua hàng mới; nhiều người khảo hàng trực tuyến vẫn chưa cảm thấy an toàn về mua hàng trực tuyến.

· Ngay cả khi cơ sở khách hàng tỏ ra chưa sẵn sàng với thương mại điện tử, hãy xây đựng sự hiện diện Internet của công ty để mở ra các cánh cửa mới.

Trước khi tạo ra một site thương mại điện tử, hãy hỏi các khách hàng của bạn một số câu cơ bản:

· Họ có thể truy nhập và sử dụng máy tính không?

· Họ có được kết nối đến Internet không?

· Họ đã thăm một web site nào đó để lấy thông tin về sản phẩm hay dịch vụ chưa?

· Họ đã mua sản phẩm hay dịch vụ trên Internet chưa?

Nếu câu trả lời thẳng thừng là ''Không'' thì một site thương mại điện tử sẽ không phải là một sự bổ sung hiệu quả cho các chào hàng kinh doanh của bạn. Đừng nghĩ rằng bạn đã biết ngay các câu trả lời. Để có được câu trả lời, cần tiến hành một số nghiên cứu cơ bản. Hãy yêu cầu các đại diện bán hàng hỏi các khách hàng của mình. Hãy thuê một tổ chức nghiên cứu tiến hành nghiên cứu về các khách hàng và thị trường của bạn. Yêu cầu họ hỏi khách hàng xem họ có kết nối Internet không và họ có mua hàng trực tuyến không. Hãy tiến hành nghiên cứu từ 3-6 tháng một cần, sẽ có khả năng theo dõi được những thay đổi trong thị trường của mình. Bạn có thể ngạc nhiên trước những câu trả lời.

Nếu có các giao dịch giữa các doanh nghiệp, bạn có thể thấy rằng các khách hàng có truy nhập đến Internet ở nhà mà không có ở cơ quan. Vì Internet còn là dịch vụ mới, nhiều công ty cẩn trọng và hạn chế sự truy nhập đến Internet của các nhân viên. Khi Internet phát triển, các công ty hiểu được làm thế nào để kết hợp việc sử dụng Internet trong công việc với trách nhiệm của nhân viên. Mỗi năm, càng nhiều công ty cung cấp truy nhập Internet cho các nhân viên của mình. TheoDataquest, năm 1966 còn có rất ít nhân viên truy nhập Internet. Năm 1997, 20% các nhân viên ở Bắc Mỹ và một số nước châu Âu có truy nhập Internet. Năm 1998, 50% nhân viên ở Bắc Mỹ và 20% nhân viên ở châu Âu có tru y nhập Internet. Cuối năm 1999, 78% các nhân viên ở Bắc Mỹ và 70% nhân viên ở châu Âu sẽ có truy nhập Internet.

Các cản trở khác đối với sự thành công của thương mại điện tử là mức độ tiện lợi của khách hàng khi mua hay đặt hàng trực tuyến. Nếu các khách hàng được kết nối đến Internet nhưng không cảm thấy tiện lợi khi mua trực tuyến, bạn sẽ mất nhiều thời gian để có được một phần doanh thu từ site thương mại điện tử. Ngay cả khi khách hàng có truy nhập Internet, cũng phải có thời gian trước khi họ đặt hàng hay mua trực tuyến. Bạn đã mất nhiều năm hướng dẫn khách hàng mua hàng thông qua các kênh phân phối hiện nay; và sẽ phải hướng dẫn lại các khách hàng của mình trong việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Thương mại điện tử là mới mẻ. Các khách hàng hiện tại hay tiềm năng có thể cảm thấy không tiện lợi khi mua hàng trực tuyến hiện nay nhưng chẳng bao lâu sau họ sẽ bắt đầu khảo hàng trực tuyến. Trong tương lai, những khách hàng khảo hàng trực tuyến sẽ mua hàng trực tuyến. Bằng cách tạo ra một sự hiện diện trực tuyến hôm nay, có thể làm cho các khách hàng của mình quen với các dịch vụ trực tuyến của bạn, bao gồm cả khảo hàng và mua hàng trực tuyến. Nếu các khách hàng hôm nay chưa khảo hàng hay mua hàng trực tuyến, bạn cần quan sát họ để xem có một sự chuyển dịch sang khảo hàng và mua hàng trực tuyến không. Cần phải kiểmsát được các khách hàng của mình khi cung cấp các dịch vụ. Nếu không cung cấp các dịch vụ trực tuyến, các đối thủ cạnh tranh sẽ làm điều đó.

Tấn công là sự phòng vệ tốt nhất của công ty. Bằng cách giám sát các khách hàng của mình và đi tiên phong trong dịch vụ web, có thể đảm bảo rằng các đối thủ cạnh tranh sẽ không làm tổn hại kinh doanh của bạn bằng cách cung cấp trực tuyến các dịch vụ mới khác nhau. Các nhà xuất bản bách khoa toàn thư đã không nhận thấy các tiến bộ công nghệ đã làm thay đổi thị trường của họ như thế nào. Các cuốn bách khoa toàn thư Ellcyclopedla Britallllica và World Book đã không coi Microsoft là một đối thủ cạnh tranh. Microsoft đưa ra Encarta, một cuốn bách khoa toàn thư dựa trên CD. Encarta đã làm thay đổi cách thức các gia đình cung cấp các tài liệu học tập cho con cái mình và thay thế các cuốn bách khoa toàn thư bằng giấy hiện tại.

Tương tự, Amazon.com đã làm thay đổi tính chất của việc mua sách. Các công ty như Walden Books và Barnes and Nobie đã không nghĩ rằng đối thủ cạnh tranh lớn của mình là Internet. Khi các công ty bán sách vững mạnh tạo sự hiện diện trực tuyến thì Amazon.com đã tích hợp các dịch vụ của mình vào trong cơ cấu Internet. Điều tốt nhất đối với một công ty là có thông tin và được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đợi cho đến khi đối thủ cạnh tranh chứng tỏ được sự thành công của các dịch vụ thương mại điện tử thì khó có thể thâm nhập thị trường và giành thị phần.

(Sưu tầm trên internet)

Những yếu tố cơ bản của dịch vụ khảo hàng trực tuyến là gì?

Khảo hàng trực tuyến hỗ trợ quá trình bán hàng bằng cách cung cấp cho các khách hàng thông tin chi tiết mà họ cần để đưa ra quyết định.

· Các công ty có thể thực hiện khảo hàng trực tuyến cùng với hoặc không cần có dịch vụ mua hàng trực tuyến.

· Khảo hàng trực tuyến sẽ hỗ trợ quá trình bán hàng và trong một số trường hợp sẽ rút ngắn chu trình bán hàng.

· Dịch vụ khảo hàng trực tuyến cần cung cấp sự mô tả sản phẩm, bao gồm giá cả, thời gian, phương pháp giao hàng và bảo hành sản phẩm.

· Các yếu tố tiên tiến hơn của dịch vụ khảo hàng trực tuyến bao gồm việc mô tả và hiển thị các đặc tính, chức năng và lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ.

· Một khu vực FAQ cung cấp cho khách hàng tài nguyên trực tuyến để trả lời các câu hỏi của họ.

· Thông tin cạnh tranh cung cấp cho các khách hàng tiềm năng phương pháp so sánh các sản phẩm của bạn với các sản phẩm khác. Nếu có thể, hãy đưa vào hoặc liên kết đến các bài báo nêu bật các đặc điểm tích cực của sản phẩm mình.

· Chứng thực của khách hàng là một sự khẳng định rằng những người khác cũng có những ván đề tương tự và sản phẩm của bạn thoả mãn được những nhu cầu của họ.

· Hãy liên kết hay cung cấp thông tin bổ sung liên qua đến sản phẩm, giới thiệu cách thức sử dụng hay tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của mình.

Có thể thực hiện khảo hàng trực tuyến cùng với hoặc không cần có dịch vụ mua hàng trực tuyến. Nhiều công ty bắt đầu bằng cách cung cấp thông tin khảo hàng trực tuyến (giới thiệu tổng quan về sản phẩm, trả lời FAQ và hỗ trợ) trên web site của mình. Tuỳ thuộc vào khả năng của công ty trong việc thoả mãn các yêu cầu mua hàng trực tuyến, bạn có thể quyết định xem chỉ cung cấp dịch vụ khảo hàng trực tuyến hay không. Bằng cách cung cấp cho các khách hàng của mình truy nhập liên tục 24 giờ trong ngày; 7 ngày trong tuần (24x7) đến thông tin, có thể hỗ trợ bán hàng và trong một số trường hợp sẽ rút ngắn chu trình bán hàng, giảm chi phí quản lý vì các khách hàng có truy nhập đến thông tin bất cứ khi nào họ muốn. Một số người nghĩ rằng các khách hàng tiềm năng ngại hỏi các câu hỏi cơ bản. Nghiên cứu cho thấy từ các FAQ trên một site khảo hàng trực tuyến, các khách hàng có khái niệm rõ hơn về sản phẩm của công ty và cảm thấy thuận tiện hơn khi đưa ra quyết định mua hàng.

Thông tin cơ bản cần đưa vào dịch vụ khảo hàng trực tuyến bao gồm mô tả mặt hàng, giá, các phương pháp giao sản phẩm và chính sách trả lại hàng. Đa số mọi người thích có các thông tin cơ bản này để đưa ra quyết định mua hàng tích cực. Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm hay dịch vụ mà bạn chào bán, cần quyết định sẽ cung cấp các dịch vụ gì khác để làm cho khách hàng đưa ra quyết định mua hàng có thông tin.

Đối với các sản phẩm không dễ hiểu đối với đa số khách hàng, cần hỗ trợ quyết định của khách hàng bằng cách đưa vào các đặc tính sản phẩm, chức năng của các đặc tính đó và lơi ích đối với mỗi tỉnh năng. Hãy nêu các danh sách này dưới dạng các mục dễ đọc hơn trên màn hình. Đối với các sản phẩm được cấu thành từ nhiều bộ phận, có thể tạo ra một bộ cấu hình trực tuyến sao cho các khách hàng có thể biết được giải pháp sẽ như thế nào và chi phí là bao nhiêu. Dell Computers đã nhận thấy mỗi khách hàng trung bình tham quan site của mình là 10 lần, xem xét các quy cách sản phẩm và cấu hình hệ thống trước khi mua hàng trực tuyến. Nếu mỗi lần tham quan hàng trực tuyến được coi là một cuộc gọi điện thoại đến bộ phận hỗ trợ của Dell và chi phí mỗi cuộc gọi hỗ trợ là 5USD thì tiết kiệm cho mỗi giao dịch bán hàng là 50USD: ở một thị trường mà giá mỗi đơn vị sản phẩm thấp hơn 1.000USD và lợi nhuận sản phẩm là 7% (70USD) thì việc tiết kiệm 50USD sẽ ảnh hưởng rất lớn và tạo sự khác biệt giữa lãi và lỗ.

Để hỗ trợ cho khách hàng và giảm số lượng câu hỏi trực tiếp đến tổ chức bán hàng của mình, cần tạo ra một danh sách các FAQ. ĐỐI với sản phẩm hiện hành, bộ phận bán hàng và hỗ trợ của bạn có thể đã soạn ra một danh sách các câu hỏi của khách hàng. Nếu chưa thì tổ chức này cũng có thể cung cấp các thông tin cần thiết để tạo ra FAQ. Bạn cần lưu giữ danh sách các câu hỏi nhận được từ khách hàng. Nếu liên tục nhận được các câu hỏi như nhau, cần định kỳ cập nhật FAQ của mình với các câu hỏi và trả lời đó. Hãy để các câu hỏi hay được đặt ra nhất ở đầu FAQ. Bằng cách đặt các câu hỏi phổ biến nhất ở đầu, các doanh nghiệp đã giảm hơn 50% số lượng các câu hỏi đến site, nâng cao sự hỗ trợ khách hàng và giảm chi phí.

Các khách hàng tham quan site có thể được khuyến khích đi đến quyết định mua hàng nếu họ thấy rằng những người khác sử dụng sản phẩm của bạn như thế nào và tại sao họ lại mua các sản phẩm đó. Whistle, một công ty cung cấp các thiết bị truy nhập Internet, đã đưa vào web site của mình các câu chuyện thành công. Công ty này đã lập hồ sơ cho rất nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm của Whistle. Công ty đã nhận thấy các khách hàng tiềm năng, những người đã đến mục này của web site, có thể nhận ra tình huống mà công ty đã được giới thiệu phải đối mặt và thấy rằng việc mua Internet có Whistle giải quyết vấn đề của họ như thế nào. Các nghiên cứu khảo sát là một công cụ thuyết phục để bán các sản phẩm phức tạp, đắt tiền hay có các chu trình bán hàng dài hơn. Bằng cách đưa ra các thông tin về chức năng của đặc tính và cung cấp các kết quả nghiên cứu khảo sát có chứng thực của khách hàng, các khách tham quan sẽ có thông tin cần thiết để cảm thấy thuận tiện khi mua hàng từ web site của bạn.

Phân tích cạnh tranh cũng có thể nêu bật được cách chào hàng. Nếu bán các máy làm kem, bạn có thể có một ma trận so sánh tính năng/chức năng của máy kem so với các loại sản phẩm cạnh tranh khác. Một cách khác giúp bán sản phẩm cung cấp ví dụ về việc mọi người sử dụng sản phẩm đó như thế nào. Đừng bao giờ nghĩ rằng mọi người biết nhiều và biết cách sử dụng tốt nhất sản phẩm của bạn. Bằng cách cung cấp các ví dụ thú vị về sản phẩm trong thực tế, có thể cung cấp cho các khách hàng tiềm năng lý do và lợi ích trong việc mua sản phẩm đó. Nếu bán các máy làm kem, bạn cũng có thể có một mục trên web site về các công thức làm kem ở nhà đã được giải cũng như các câu chuyện về những người đã sử dụng máy làm kem. Có thể đưa vào các ảnh về các bữa tiệc, thực đơn của bữa tiệc, và các lý do làm kem tại nhà được ưa chuộng. Bạn cũng có thể đưa vào các mẹo và kỹ thuật nhỏ trong việc làm kem mịn, kem ít béo, hay sử dụng hoa quả hay hỗn hợp các thành phần khác nhau trong công thức làm kem. Cũng có thể tài trợ cho một cuộc thi mà trong đó mọi người cung cấp các công thức làm kem mà mình ưa thích. Hãy làm cho site của bạn trở nên tương tác bằng cách yêu cầu mọi người bỏ phiếu cho công thức làm kem mà họ ưa thích nhất. Việc cung cấp thông tin bổ sung có thể nâng cao tính hữu ích của site đối với khách hàng. Việc khách hàng sử dụng site của bạn nhiều hơn chắc chắn sẽ làm tăng lượng bán hàng.

(Sưu tầm trên internet)

Khảo hàng trực tuyến có thích hợp với công ty không?

Khảo hàng trực tuyến là một quá trình cung cấp cho khách hàng thông tin mà họ cần thiết để đưa ra quyết định mua hàng về các sản phẩm và dịch vụ công ty.

Để tạo ra một site thương mại điện tử hiệu quả, cần cung cấp cho các khách hàng trực tuyến thông tin mà họ cần để hiểu được sản phẩm và dịch vụ của mình.

Vấn đề quan trọng là phải xác định cần cung cấp bao nhiêu thông tin và loại thông tin gì cho khách hàng của mình.

Khảo hàng trực tuyến cung cấp cho khách hàng thông tin mà họ cần để có được sự thuận tiện trong việc mua sản phẩm hay dịch vụ từ công ty bằng cách sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến. Web site của bạn cần trình bày nhiều thông tin hơn chứ không chỉ là các quy định về mua sản phẩm. Đa số mọi người đều có các câu hỏi và cần thông tin bổ sung từ công ty để cảm thấy tin tưởng trong khi đưa ra quyết định mua hàng. Thông tin mà mọi người cần để đưa ra quyết định mua hàng từ công ty phụ thuộc vào quá trình bán các sản phẩm của bạn. Phải tạo ra một site khảo hàng trực tuyến hiệu quả, phân tích tình hình bán hàng hiện tạo và tạo ra một sơ đồ 1ogic trong việc trình bày trực tuyến thông tin này.

Một số sản phẩm rất nổi tiếng đối với khách hàng trước khi được đưa lên web site. Các khách hàng đến các site đó thường tập trung vào giá, khả năng sẵn có và mức độ truy nhập nhanh đến các sản phẩm. Một số sản phẩm khác thì khách hàng vẫn chưa biết đến. Mọi người thâm nhập vào site đó để tìm hiểu nhiều hơn về sản phẩm. Các sản phẩm này cần được sự hỗ trợ thông tin và hướng dẫn để mọi người có thể đưa ra quyết định mua hàng.

Đa số người tiêu dùng khảo hàng các sản phẩm có nhãn hiệu, giá thấp và có sẵn. Nếu khách hàng đến một site đặt vé máy bay để mua vé, họ sẽ chỉ cần ít thông tin ngoài các chính sách của site và cần truy nhập đến chương trình trực tuyến thể hiện lịch bay và giá vé. Đa số những ngươi mua vé máy bay đã biết rằng máy bay là gì và đã quen thuộc với các hãng hàng không khác nhau và không kỳ vọng rằng văn phòng bán vé sẽ cung cấp cho họ thông tin về các hướng đi đến sân bay. Một site hàng hoá cần cung cấp truy nhập thuận tiện và nhanh chóng đến các công cụ để khách hàng có thể thu thập các thông tin mà họ cần thiết để ra quyết định.

Nhiều sản phẩm và dịch vụ cần phải có một web site tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng thông tin để ra quyết định. Nếu một ai đó đến Headroom để mua một head-phone chất lượng cao, họ sẽ có rất nhiều câu hỏi về chất lượng và kỹ thuật. Khả năng nhất là sẽ quan tâm đến các cách phân loại khác nhau, các đặc tính, và các ưu nhược điểm của các headphone khác nhau. Để bán headphone, Headroom cần hướng dẫn cho khách hàng của mình. Để cung cấp ý kiến từ bên ngoài, Headroom đã bên hồ sơ khách hàng sử dụng sản phẩm của mình. Headroom thấy rằng đặc tính được ưa chuộng nhất của web site của mình là newsgroup mà web site đó quản lý Mọi người có thể đến newsgroup này để đặt các câu hỏi, gợi ý kiến đóng góp hay đọc ý kiến của những người khác về headphone. Một người mới đến web site của Headroom lần đầu có thể đến site thảo luận và đọc ý kiến của những người khác về các sản phẩm của Headroom, thu nhận được có cơ sở quan điểm của người tiêu dùng.

Một công ty khác đã sử dụng khảo hàng trực tuyến để cung cấp cho khách hàng đến site của mình một cảm giác khảo hàng trực tuyến mạnh là Whistle Communications, ở www.whistle.com. Whistle bán các giải pháp phần cứng và phần mềm tích hợp kết nối công ty với nhà cung cấp dịch vụ Internet của mình và do đó công ty có thể cung cấp cho các nhân viên của mình truy nhập e-mail và Internet (được GỌI là máy chủ POP). Whistle đã tạo ra một site dễ điều hướng cung cấp một sơ đồ logic cho thông tin sản phẩm mà mọi người cần. Vì đa số mọi người mua loại giải pháp máy tính này vẫn chưa quen với ứng dụng đó, hướng dẫn đi lại của Whistie đưa khách hàng đến site của mình thông qua các câu hỏi chu trình về bán hàng mà khách hàng tiềm năng có. Vì Whistle là một công ty tương đối mới với sản phẩm ngách và không phải và hàng hoá nên công ty cần hướng dẫn cho khách hàng về sản phẩm của mình. Whistle đã làm điều này bằng cách đưa vào các chứng thực của khách hàng, các điều tra thực tế về khách hàng, các giải thưởng công nghiệp và các ý kiến bình luận của báo chí.

Đa số các công ty bán các sản phẩm hay dịch vụ của mình thấy rằng khoảng 80% các câu hỏi mà mọi người đặt ra đều tương tự và đã được một ai đó trong công ty trả lời. Bằng cách cung cấp những câu hỏi thường gặp (FAQ), các chứng liệu hỗ trợ, các khảo sát và chứng thực, có thể cung cấp cho khách hàng thông tin hỗ trợ mà họ cần để đưa ra quyết định mua hàng. Bạn cũng có thể thấy rằng với khảo hàng trực tuyến, web site có thể đơn giản hoá quá trình bán hàng hiện nay. Khi cung cấp cho các khách hàng hiện tại một nơi trả lời các câu hỏi của họ thì họ sẽ không cần phải gọi đến người bán hàng. Điều này sẽ giảm chi phí mà lại tăng được năng suất dao động của các nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng giờ đây có thể tập trung vào các tài khoản khác.

Làm thế nào để biết được cần đưa gì vào site khảo hàng trực tuyến của bạn ?

Câu hỏi

Trả lời

Sản phẩm của bạn có phải là hàng hoá không ?

Có - Mọi người dễ dàng hiểu được sản phẩm.
Không- Bạn cần phải cung cấp thông tin chi tiết hơn định nghĩa và giải thích những ưu điểm về sản phẩm.

Mọi người có quen thuộc với sản phẩm ngay cả khi họ không biết công ty không?

Có - Dễ dàng trở nên tin cậy hơn khi bán sản phẩm trực tuyến.
Không - Bạn cần tạo lập tên công ty cùng với sản phẩm. Nếu tên công ty không có tiếng tăm, cần cung cấp các chứng cứ hỗ trợ cho thấy bạn đáng tin cậy.

Đa số mọi người hiểu được sản phẩm mà không cần giải thích ?

Có - Họ không cần khảo hàng trực tuyến nhiều.
Không- Bạn cần cung cấp thông tin chi tiết phục vụ cho khảo hàng trực tuyến.

Mọi người có quen thuộc với công ty không?

Có - Hãy sử dụng tên công ty để tạo độ tin cậy.
Không - Hướng dẫn cho khách hàng tiềm năng nắm được lợi ích của công ty bằng cách làm việc với báo chí, các nhà phân tích và các khách hàng hiện tại để tạo độ tin cậy.

Khách hàng tiềm năng có mất nhiều ngày hay thời gian âu nói chuyện với đại diện bán hàng để ra quyết định mua sản phẩm không?

Có - Phải rắm được chu trình bán hàng của mình; phải biết các câu hỏi mà mọi người đặt ra về sản phẩm tạo một site khảo hàng trực tuyến nêu bật những lựa chọn mà mọi người đã thực hiện để mua sản phẩm của bạn. Cung cấp thông tín khảo hàng trực tuyến để đẩy nhanh chu trình bán hàng.
Không - Khảo hàng trực tuyến đơn giản cũng thúc đẩy bán hàng.

Bạn có một danh sách các câu hỏi mà đa số khách hàng đặt ra không ?

Có - Hãy biến chúng thành FAQ.
Không - Hãy tiến hành nghiên cứu. Có các câu hỏi chuẩn có thể xác định và xử lý.

(Sưu tầm trên internet)

Các chiến lược thương mại điện tử đối với các dịch vụ dựa trên cơ sở sử dụng là gì?

Nhiều công ty cung cấp dịch vụ được sử dụng liên tục. Những công ty này có thể rất thích hợp với thương mại điện tử.

Các công ty thu phí sử dụng thường là các công ty tiện ích (điện thoại, khí đốt, điện lực, vệ sinh và thoát nước), nhà đất hay các ngân hàng.

Các nhà cung cấp địch vụ dựa trên sử đụng có thể cung cấp một site khảo hàng trực tuyến để phục vụ tết hơn các khách hàng hiện tại và cung cấp cho các khách hàng thông tin về các dịch vụ mới cũng như hiện tại.

Nếu là một nhà cung cấp thu phí sử dụng, một site khảo hàng và mua hàng trực tuyến có thể trở thành một yếu tố bổ sung tiện lợi và tiết kiệm chi phí cho cách thức tiến hành kinh doanh hiện tại của bạn.

Một nhà cung cấp thu phí sử đụng có thể sử dụng mua hàng trực tuyến để lập hoá đơn thanh toán và để đơn giản hoá tự động hoá hệ thống lập hoá đơn thanh toán.

Nhíều công ty có các sản phẩm được khách hàng sử dụng liên tục. Các khách hàng này thường trả phí truy nhập hay phí sử dụng. Một ví dụ về phí truy nhập hay phí sử dụng là hoá đơn điện thoại, hoá đơn điện hay hoá đơn truyền hình cáp. Các công ty thu phí sử dụng thường là các công ty tiện ích điện thoại, khí đốt, điện lực, truyền hình cáp và vệ sinh.Các dạng doanh nghiệp khác có thu phí sử dụng và nhà đất và ngân hàng. Phần lớn các công ty dịch vụ dựa trên sử dụng là những doanh nghiệp đã vững mạnh và có cơ sở khách hàng rộng lớn. Các khách hàng tiện ích đã quen thuộc với hệ thống lập hoá đơn thanh toán sử dụng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Người tiêu dung đang tìm kiếm các cách thức củng cố, đơn giản hoá và quản lý ngân sách của mình.

Nếu công ty định hướng dịch vụ, có thể tạo ra một dịch vụ khảo hàng và mua hàng trực tuyến tập trung vào sự tiện lợi. Bằng cách đó, làm cho khách hàng biết nhiều hơn về các dịch vụ của mình, hướng dẫn cho họ sử dụng dịch vụ tốt hơn và chỉ dẫn cho họ mua các dịch vụ bổ sung.

Các nhà cung cấp dịch vụ thấy site mua hàng trực tuyến là một cách tốt hơn để quản lý chi phí của mình. Các công ty dịch vụ dựa trên cơ sở sử dụng đang tìm kiếm các cách để đơn giản quá thánh kinh doanh mà vẫn duy trì mức dịch vụ. Lập hoá đơn trực tuyến là một phương pháp cung cấp các dịch vụ dựa trên sự tiện lợi mới có lợi cho cả công ty và người tiêu dùng. Bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng truy nhập trực tuyến đến các site của mình, các công ty có thể tự động hoá quá trình gởi hoá đơn và xử lý thanh toán, tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng và các nhân viên. Tự động hoá thanh toán hoá đơn giảm chi phí (vì tiền được thanh toán bằng điện tử) và cung cấp các dịch vụ tốt hơn (vì những người tiêu dùng có thể truy nhập tết hơn đến các công cụ quản lý hoá đơn). Ngoài ra, các nhà cung cấp. dịch vụ có thể sử đụng các dịch vụ khảo hàng và mua hàng trực tuyến tuỳ biến hoá đám đông để cung cấp cho các khách hàng thông tin về các dịch vụ hiện tại cũng như mới tuỳ biến cho từng cá nhân dựa trên các mẫu sử dụng của họ.

(Sưu tầm trên internet)

Sản phẩm của bạn có thích hợp với thương mại điện tử không?

Các sản phẩm phù hợp nhất với việc bán hàng trên Internet là các hàng hoá được công nhận hay các sản phẩm có nhãn hiệu.

+ Bước đầu tiên để xây dựng một site thương mại điện tử là xác định liệu các hàng hoá của bạn có thích hợp với, việc bán hàng trên Internet không.
+ Các sản phẩm phù hợp nhất với việc bán hàng trênInternet là các hàng hoá được công nhận hay các sản phẩm có nhãn hiệu.
+ Nếu một sản phẩm dễ tìm thấy trên thị trường thì phải có một lý do bổ sung hay thuyết phục nào đó để làm cho khách hàng muốn mua nó trên web site.
+ Nếu sản phẩm của bạn nhằm vào thị trường ngách, lý do quyết định để bán hàng trên Internet có thể là sự truy nhập đến một thị trường rộng hơn.
Nếu công ty đã tạo dựng được danh tiếng trong khu vực hay trên thị trường quốc tế thì cần sử dụng danh tiếng này để mở rộng thị trường của bạn khi bán hàng trên Internet.
+ Phải đảm bảo không có những giới hạn pháp lý đối với việc bán sản phẩm trên Internet.

Các sản phẩm phù hợp nhất với việc bán hàng trên Internet là các hàng hoá được công nhận hay các sản phẩm có nhãn hiệu. Các sản phẩm hàng hoá là các sản phẩm mà khách hàng quen thuộc do đó biết được họ đang mua gì, mặc dù chưa nhìn thấy, thậm chí là chưa bao giờ nghe thấy về nhà sản xuất. PC là một ví dụ điển hình về hàng hoá. Một nhà sản xuất PC có thể cung cấp các quy cách sản phẩm và liệt kê các thành phần (ví dụ như bộ xử lý Intel Pentium, hệ điều hành Microsoft) của PC và khách hàng có thể hiểu được chức năng và chất lượng của sản phẩm này.

Nhãn hiệu xác định ngay nhà sản xuất và chất lượng sản phẩm. Coca-cola và Mcdonal và những nhãn hiệu được nhận ra ngay trên toàn thế giới. Sách là các sản phẩm có nhãn hiệu hiện đang được bán trên Internet. Sách bao gồm tên của nhà xuất bản và tên của tác giả. Những người tiêu dùng đến một web site mới không cần phải hỏi mà có thể xác định ngay được chất lượng của một cuốn sách của Robert Ludum do nhà xuất bản Bantam xuất bản.

Nếu một sản phẩm dễ tìm thấy trên thị trường thì phải có một lý do bổ sung hay thuyết phục nào đó để làm cho khách hàng muốn mua nó trên web site. Peapod.com là một site bán hàng tạp hoá trên Internet (www.peapod.com). Vì các cửa hàng tạp hoá dễ tìm thấy ở phần lớn các địa phương nên để thành công, Peapod đã phải cung cấp tiện nghi tốt hơn việc mua bán tại các cửa hàng tạp hoá trong địa phương. Peapod đã tạo ra các dịch vụ thuận lợi thông qua việc đặt hàng trực tuyến và giao hàng tại nhà. Những khách hàng quan tâm đến các dịch vụ này thấy Peapod là một thị trường hấp dẫn.

Các công ty khác sử dụng một site thương mại điện tử để tìm kiếm các thị trường không bình thường hoặc đặc biệt. Internet cho phép họ mở rộng quy mô thị trường của mình. Headroom là một nhà sản xuất các headphone chất lượng cao. Headroom có một website, www.headphone.com, mà thông qua đó công ty bán các headphone của mình trên Internet. Các headphone mà công ty sản xuất và bán thường không có ở phần lớn các cửa hàng audio. Những người quan tâm đến các thiết bị audio chất lượng cao sẽ tìm kiếm sản phẩm đặc biệt như vậy. Những người tiêu dùng quan tâm đến các thiết bị audio chất lượng cao là một nhóm nhỏ, họ ở rải rác khắp nơi.

Headroom thấy sự hiện diện trực tuyến sẽ giúp cho công ty truy nhập đến thị trường rất khó xác định này và cần phải phục vụ bằng các cửa hàng bán lẻ.

Các khách hàng có thể đặt dấu hỏi về chất lượng không được nhìn thấy và tính hợp pháp của việc mua hàng trên Internet từ một công ty mà họ không biết. Họ có thể nghi ngờ không biết một sản phẩm mua từ một web site không quen biết có được chuyển đến nhà hay cơ quan của họ không. Nếu sản phẩm không thuộc loại hàng hoá hay có nhãn hiệu hay công ty không nổi tiếng thì cần phải cung cấp thông tin hỗ trợ cho khách hàng của mình sao cho khách hàng có thể hiểu được chất lượng và tin rằng bạn sẽ chuyển hàng cho họ.

Các công ty đã tạo được uy tín khu vực và quốc tế có thể sử dụng uy tín này để mở rộng thị trường của mình khi bán hàng trên Internet. Một khách hàng mua một sản phẩm từ một công ty quốc tế như Disney hay một công ty nằm ở các vùng đã chọn ví dụ như trong khu vực của công ty Macy có thể đã làm quen với hình ảnh công ty và tin tưởng vào đó. Khi mua hàng từ một công ty đã quen biết, người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm sẽ được chuyển đến cho họ.

Việc hiểu biết những hạn chế pháp lý của sản phẩm là cần thiết khi tạo ra một site thương mại điện tử. Do luật lệ của các bang, các công ty kinh doanh bất động sản ở Mỹ không thể bán ngoài biên giới bang của mình. Điều này hạn chế thông tin có thể thể hiện trên một site khảo hàng trực tuyến. Một công ty kinh doanh bất động sản bán một khu cộng đồng đã quy hoạch có thể cung cấp cho những người mua hàng tiềm năng thông tin về bất động sản, đi dạo thăm các nhà, số liệu thống kê về khu cộng đồng này và thông tin về những tiện nghi và dịch vụ, nhưng không thể cung cấp bản cáo bạch trực tuyến. Mục tiêu của một site khảo hàng trực tuyến đối với một công ty kinh doanh bất động sản là marketing đến những khách hàng tiềm năng ở các bang khác là cung cấp cho họ thông tin đủ để thu hút sự quan tâm của họ. Mục tiêu của dịch vụ khảo hàng trực tuyến là tạo ra những manh mối mà những nhà kinh doanh bất động sản địa phương có thể tìm đến. Sau đây là một số câu hỏi cơ bản mà bạn cần phải trả lời để đánh giá xem liệu sản phẩm của mình có thích hợp với thương mại điện tử trực tuyến không. Câu trả lời ''không'' không có nghĩa là sản phẩm không thích hợp với thương mại điện tử; nó chỉ có nghĩa rằng bạn cần tập trung sự chú ý vào đâu khi phát triển site thương mại điện tử của mình.

Bảng câu hỏi đối với các công ty bán sản phẩm trên Internet

Câu hỏi

Trả lời (Có hay Không?)

Mọi người có dễ dàng hiểu được sản phẩm khi không nhìn thấy không?

Có - Bạn cần rõ ràng đơn giản khi giải thích sản phẩm trên web site của mình.
Không - Bạn cần phải có tư liệu bổ sung để cung cấp cho các khách hàng tiềm năng thông tin về sản phẩm của mình

Sản phẩm hay công ty có tiếng tăm hay nhãn hiệu?

Có - Bạn có thể sử dụng danh tiếng của mình để cung cấp cho các khách hàng tiềm năng sự an toàn khi họ mua hàng hoá từ một công ty nổi tiếng.
Không - Cung cấp các chào hàng trả tiền sau và thông tin viện dẫn để làm cho khách hàng cảm thấy dễ chịu (ví dụ, cung cấp một danh sách những khách hàng nổi tiếng, cung cấp các bài báo tích cực nói về công ty, cung cấp chứng thực của khách hàng).

có thể định dạng nhân khẩu những người mua sản phẩm của mình không?

Có - Định dạng nhân khẩu và nhu cầu khách hàng để tạo ra một site khảo hàng trực tuyến và quảng cáo sản phẩm bằng cách sử dụng các cửa ngách  (ni che portal).
Không - Tiến hành nghiên cứu thị trưởng nhiều hơn. Nếu đoạn thị trường của bạn rất lớn thì hãy xác định một đoạn thị trưởng ban đầu nhỏ hơn.

Liệu mọi người có cảm thấy tiện lợi hơn khi mua hàng của  bạn từ máy tính để bàn ở nhà hay ở cơ quan so với việc mua qua điện thoại, fax hay đến tận nơi mua không?

Có - Hãy xây dựng một site mua hàng trực tuyến.
Không - Bạn có thể sử dụng site của mình để cung cấp cho khách hàng thông tin sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

Bạn có khả năng tiếp cận được thị trưởng tiềm năng không? Có những người muốn mua sản phẩm của bạn nếu họ có thể truy nhập đến kênh phân phối không ?

Có - Bạn đã có một kênh phân phối tốt. Có thể sử dụng thương mại điện tử để tăng cưởng kênh này và cung cấp bất kỳ dịch vụ gì dễ truy nhập cho các khách hàng của mình.
Không - Bạn có thể mở rộng quy mô thị trường và các dịch vụ của mình bằng cách cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử

Việc bán các sản phẩm của mình trực tuyến từ website đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp có hợp pháp không ?

Có - Bạn có thể sử dụng site của mình để tiến hành kinh doanh thông qua một dịch vụ mua hàng trực tuyến.
Không - Site của bạn có thể tập trung vào việc cung cấp thông tin sản phẩm, hỗ trợ khách hàng và dịch vụ khách hàng.

(Sưu tầm trên internet)

Các công ty có thực sự kinh doanh trên các site thương mại điện tử không?

Nhiều công ty mới chỉ đang bắt đầu sử dụng Internet cho thương mại. Các báo đăng tải vô số những bài về các công ty Internet có thị vốn hàng tỷ USD mà vẫn chưa kiếm được lợi nhuận.


Thực tế là:

Nhiều công ty có những site thương mại điện tử thành công.

Vì công nghệ mới nên mọi người rất thận trọng khi mua hàng trên Internet. Những lợi ích của việc tiến hành kinh doanh trên Internet đang tăng rất nhanh.

Cần phải tích hợp thương mại điện tử vào chiến lược marketing và bán hàng tổng thể để làm cho nó sinh lợi.

Các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng nhận ra rằng một số công ty không đáp ứng được những kỳ vọng tài chính với thương mại điện tử và nhiều công ty Internet mới thành lập hoạt động không có lãi. Trong thực tế, nhiều công ty đã tạo ra được các site thương mại điện tử thành công. Các công ty công nghệ thành công đã đi đầu trong việc tạo ra các site mua bán hàng hoá trực tuyến cho các giao dịch giữa các doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hai công ly đã sử dụng thành công Internet để bán các sản phẩm của mình là Dell và Cisco. Dell hiện tạo ra một khoản doanh thu bán hàng trên web hơn 7 triệu USD mỗi ngày còn Cisco có doanh thu bán hàng trên web hơn một tỷ USD năm 1998.

Đối với các công ty chưa tích hợp marketing, khai thác và công nghệ vào cách thức tiến hành kinh doanh của mình thì thương mại điện tử chậm hơn so với dự đoán đối với việc phát triển doanh nghiệp.

Cần có thời gian để một công ty hiểu và quản lý thương mại điện tử, như là một kênh kinh doanh thay cho việc coi nó như là một công nghệ kiểu catalog công ty và công cụ marketing. Một nhà chế tạo có thể không có cơ sở hạ tầng để gắn web site của mình với các ứng dụng hiện tại. Mua hàng trực tuyến bao gồm một giao dịch tài chính và sự cần thiết phải điền mẫu đơn đặt hàng. Những giao dịch này tạo ra sự cần thiết phải hạch toán, kiểm soát hàng tồn kho, chuyển giao hàng, và dịch vụ khách hàng để tạo ra một site thương mại điện tử.

Những báo cáo ban đầu dựa trên các công ty Fortune 2000 cho thấy sự không đồng đều về hình ảnh thành công trong tương lai của Internet. Nhiều công ty lớn kỳ vọng rằng thông qua việc tạo ra một web site và đưa vào việc mua bán trực tuyến, họ sẽ tạo ra được một nguồn thu lớn. Giống như bất cứ một kênh kinh doanh nào khác, việc phát triển một dịch vụ thương mại điện tử thành công đòi hỏi một lượng thời gian, sức lực và sự sáng tạo đáng kể. Chúng ta sẽ thảo luận nhiều cách mà các công ty có thể tích hợp thương mại điện tử vào thực tiễn kinh doanh của mình và tạo ra các kênh thành công cho việc tiến hành kinh doanh.

Công nghệ kinh doanh Internet 1à một công nghệ mới và cũng là một sự cản trở mới. Các công nghệ quản lý các web site còn chưa hoàn thiện làm cho các nhà quản lý web mới gặp khó khăn trong việc tích hợp các dịch vụ. Kinh doanh trên Internet vẫn đang còn ở giai đoạn ban đầu. Các doanh nghiệp mới chỉ đang bắt đầu tìm hiểu sự hiện diện Internet sẽ giúp họ tiến hành kinh doanh như thế nào. Đa số các nhà phân tích coi thương mại điện tử như là một kênh kinh doanh mới xuất hiện và tăng trưởng. Theo CommerceNet, một tập đoàn phát triển thương mại trên Internet, ở Mỹ năm 1997 có khoảng 30 triệu người sử dụng web đã khảo hàng trực tuyến nhưng chỉ có 10 triệu người mua hàng trực tuyến. Năm 2000, họ dự đoán ở Mỹ sẽ có khoảng 90 triệu người khảo hàng trực tuyến và chỉ có 40 triệu người mua hàng trực tuyến.

Tại diễn đàn kinh tế thế giới Pricewaterhouse Coopers, 35% các công ty trên thế giới nói rằng họ không kỳ vọng tiến hành thương mại điện tử năm 1999 nhưng chỉ có 4% không kỳ vọng tiến hành thương mại điện tử năm 2004.

Để cực đại hoá những lợi ích của khảo hàng và mua hàng trực tuyến, cần phải tích hợp thương mại điện tử vào chiến lược bán hàng và marketing tổng thể và tích hợp chiến lược này với các hoạt động khai thác và các tổ chức dịch vụ thông tin. Tích hợp thương mại điện tử sẽ thay đổi tích cực cách thức tiến hành kinh doanh. Phòng hạch toán cần phải giám sát các giao dịch thương mại điện tử; bộ phận bán hàng sẽ phải hướng dẫn các khách hàng sử dụng web site của bạn; các hoạt động khai thác sẽ phải thay đổi để có thể tiến hành các giao dịch trực tuyến; và marketing sẽ phát triển các chương trình hoạt động tốt trên Internet. Tích hợp site thương mại điện tử vào phương hướng của bạn bao gồm việc đảm bảo thông tin sản phẩm trên web site được cập nhật kịp thời. Mọi văn bản có chứa số điện thoại của công ty cũng cần phải bao gồm cả địa chỉ web của công ty. Nó bao gồm cả các thẻ kinh doanh, đầu đề thư, quảng cáo, các bảng dữ liệu điện tử và các hoá đơn. Thương mại điện tử không phải 1à một chức năng marketing riêng biệt mà là một kênh phân phối cần được tích hợp vào cơ cấu của công ty.

(Sưu tầm trên internet)

Các giao dịch và truyền thông Internet có an toàn

An toàn là một vấn đề rất quan trọng đối với các công ty tiến hành kinh doanh trên Internet. Hiện nay, có nhiều công nghệ đáng tin cậy làm cho các giao dịch Internet trở nên an toàn đối với hoạt động kinh doanh.

Bằng cách phát triển một site sử dụng các giao dịch máy chủ an toàn, có thể bảo vệ công ty và các khách hàng khi mua trực tuyến.

Các giáo dịch thẻ tín dụng trên Internet thường an toàn hơn khi mua bán thẻ tín dụng trên điện thoại nếu chúng được mã hoá.

Mã hoá đảm bảo rằng nếu một giao địch bị xâm nhập thì sẽ không đọc được.

Không cần tạo ra một site thương mại điện tử trừ khi bạn triển khai công nghệ mã hoá và máy chủ an toàn.

Đúng là các giao dịch trên Internet có thể bị xâm nhập và đọc trộm bởi những kẻ đột nhập; tuy nhiên, cũng có rất nhiều có thể làm cho các giao dịch trên Internet trở nên an toàn.

Công nghệ phổ biến nhất được sử dụng để làm cho e-mail an toàn là mã hoá. Mã hoá thay đổi các ký tự của giao dịch và do đó chúng không thể đọc được trừ khi có khoá giải mã. Nếu muốn gửi một e-mail trên Internet và muốn đảm bảo rằng bên duy nhất có thể đọc e-mail này là người nhận thì bạn cung cấp cho người nhận từ khoá. Sau đó, trong một e-mail khác, có thể gửi cho người nhận thông điệp. Người nhận có thể giải mã thông điệp này bằng cách đưa từ khoá vào chương trình phần mềm giải mã. Nếu một kẻ đột nhập thâm nhập vào e-mail này thì sẽ đọc được thông điệp nếu có từ khoá. Mã hoá là một phương pháp tin cậy và an toàn để gửi thông tin trên Internet. Một giao dịch được mã hoá trên Internet hoạt động giống như mã hoá e-mail. Sự khác biệt ở đây là các máy chủ và các bộ trình duyệt đều có chương trình mã hoá. Vì vậy, từ khoá đợc gửi và nhận mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Mã hoá là một yếu tố của công nghệ máy chủ an toàn để truyền thông tin thẻ tín dụng trên Internet. Một máy chủ an toàn tự động đưa vào chức năng mã hoá. Bộ trình duyệt của khách hàng gửi và nhận khoá giải mã, thông qua tự động hoá quá trình gửi, nhận và nhập khoá mã hoá.

Một người tiêu dùng trực tuyến có trình độ biết rằng chỉ nên gửi thông tin thẻ tín dụng trên máy chủ an toàn. Những người sử dụng (trình duyệt) Netcape biết rằng họ ở trên một máy chủ an toàn khi biểu tượng chìa khoá ở góc trái phía dưới màn hình không bị gãy. Những người sử dụng (trình duyệt) Microsoft họ ở trên một máy chủ an toàn khi ổ khoá ở góc phải phía dưới của màn hình của trình duyệt bị chuyển sang màu xanh và biểu tượng chìa khoá hay ổ khoá không bị gãy.

Không nên cung cấp thông tin thẻ tín đụng trên Internet trên bất cứ cái gì ngoài máy chủ an toàn. Hướng dẫn cho các khách hàng của mình về những rủi ro của việc gửi thông tin cá nhân trên máy chủ không an toàn so với sự an toàn của việc gửi thông tin trên máy chủ an toàn.

(Sưu tầm trên internet)

Những bất cập trên các phương tiện truyền thông hiện nay trên Internet?

Các phương tiện truyền thông đưa tin rất nhiều về những sự bất cập trong việc kinh doanh trên Internet.

Có thể nghe thấy những bất cập sau đây của việc kinh đoành trên Internet:

- Các tin tặc có thể truy nhập đến thông tin cá nhân của mình
- Thương mại hoạt động không hiệu quả trên Intemet.
- Các giao dịch không an toàn.

Kể từ khi Internet bùng nổ, có rất nhiều câu chuyện về những mong đợi không được thoả mãn của thương mại trên Internet, những rủi ro kinh doanh trên Internet và khả năng các tin tặc truy nhập đến thông tin cá nhân. Vì đa số các doanh nghiệp đều quan tâm đến cả những lợi ích cũng như thiệt hại mà thực tế và có thể của kinh doanh trên Intelnet nên chúng ta cần phải hiểu được những rủi ro thực tế có thể xảy ra trên Internet.

(Sưu tầm trên internet)

Doanh nghiệp mới tham gia