Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội

Ngô Văn Quý
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0422110916
Điện thoại: 0438310386
Điện thoại di động: 0903222081
Email:
Nguyễn Thị Bài
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438247083
Điện thoại: 0433824849
Điện thoại di động: 0913357092
Email:
Phạm Văn Khương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347513
Điện thoại: 043829482
Điện thoại di động: 0912167072
Email:
Nguyễn Văn Tứ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347515
Điện thoại: 0433545099
Điện thoại di động: 0913297342
Email:
Trần Đức Vũ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0439347903
Điện thoại: 0435120662
Điện thoại di động: 0912728818
Email:
Nguyễn Quốc Chương
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư quận huyện
Địa chỉ: 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438489061
Điện thoại: 0437610119
Điện thoại di động: 0904111319
Email:
Nguyễn Anh Dũng
Chức vụ: Trưởng Phòng Đầu tư nước ngoài
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0438260257
Điện thoại: 0462510192
Điện thoại di động: 0903467567
Email:
Trần Đức Hoạt
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định Dự án đầu tư
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347550
Điện thoại: 0437322397
Điện thoại di động: 0903295121
Email:
Chu Mạnh Khiêm
Chức vụ: Trưởng Phòng Thanh tra
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347607
Điện thoại: 0438353117
Điện thoại di động: 0913563475
Email:
Lê Ngọc Minh
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0439263479
Điện thoại: 0438244386
Điện thoại di động: 0903427726
Email:

Lê Quang Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0422112315
Điện thoại: 0433504110
Điện thoại di động: 0912075567
Email:
Phạm Thị Minh Nghĩa
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437151049
Điện thoại: 0437166835
Điện thoại di động: 0973718828
Email:
Trần Minh Quang
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh số 2
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347514
Điện thoại: 0438220418
Điện thoại di động: 0903401758
Email:
Nguyễn Mạnh Quyền
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội - Đào tạo
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347604
Điện thoại: 0435379889
Điện thoại di động: 0914668899
Email:
Từ Danh Trung
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh số 3
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0433554721
Điện thoại: 0433511475
Điện thoại di động: 0913367241
Email:
Vũ Duy Tuấn
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh số 1
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437759518
Điện thoại: 00438360711
Điện thoại di động: 0904145257
Email:
Nguyễn Huy Anh
Chức vụ: Trưởng Phòng KH hạ tầng đô thị
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347606
Điện thoại: 0438327759
Điện thoại di động: 0903436750
Email:
Hồ Vân Nga
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0439343101
Điện thoại: 0437660290
Điện thoại di động: 0915384853
Email:
Nguyễn Gia Phương
Chức vụ: Trưởng Phòng KH Nông nghiệp & PTNT
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347609
Điện thoại: 0438286249
Điện thoại di động: 0913535293
Email:
Nguyễn Đức Quang
Chức vụ: Trưởng Phòng KH Công nghiệp - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347608
Điện thoại: 0438524342
Điện thoại di động: 0913393363
Email:

Nguyễn Minh Thuần
Chức vụ: Trưởng Phòng Hợp tác và Tài trợ quốc tế
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437347605
Điện thoại: 0438261186
Điện thoại di động: 0912179662
Email:
Nguyễn Thành Công
Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội
Địa chỉ: Số 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 0437712605
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp mới tham gia