Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng

Lê Thanh Sơn
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842189
Điện thoại: 031.3845388
Điện thoại di động: 0913596718
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đoàn Duy Linh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842101
Điện thoại: 031.3760524
Điện thoại di động: 0903417704
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Thị Tâm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842474
Điện thoại: 031.3729392
Điện thoại di động: 0913065662
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Ngọc Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822088
Điện thoại: 031.3842680
Điện thoại di động: 0904139133
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Kiều Anh
Chức vụ: Trưởng Phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3823352
Điện thoại: 031.3858091
Điện thoại di động: 0903277205
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trí Kính
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822209
Điện thoại: 031.3640552
Điện thoại di động: 0903463198
Email:
Đặng Thị Phương Liên
Chức vụ: Trưởng Phòng Công nghiệp - Dịch vụ
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822017
Điện thoại: 031.3740668
Điện thoại di động: 0934365899
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Long
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại cơ quan: 031.3822186
Điện thoại: 031.3836888
Điện thoại di động: 0903416138
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Xuân Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842119
Điện thoại: 031.3832333
Điện thoại di động: 0912027296
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân Thanh
Chức vụ: Chánh Thanh tra Sở
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842225
Điện thoại: 031.3951347
Điện thoại di động: 0903424152
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Việt Tuấn
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3823769
Điện thoại: 031.3838222
Điện thoại di động: 0903256172
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Đức Hòa
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842359
Điện thoại: 031.3250688
Điện thoại di động: 0903224078
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Hữu Thuận
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822097
Điện thoại: 031.3857675
Điện thoại di động: 0913375175
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Phú Dùng
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và nông thôn
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842245
Điện thoại: 031.3774302
Điện thoại di động: 0913329815
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Dũng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Pháp chế và Giám sát đầu tư
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3823352
Điện thoại: 031.3852043
Điện thoại di động: 0913552508
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3841008
Điện thoại: 031.3851921
Điện thoại di động: 0913538787
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Bá Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và nông thôn
Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842245
Điện thoại: 031.3518289
Điện thoại di động: 0913328343
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Thị Hải Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và nông thôn
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842245
Điện thoại: 031.3944789
Điện thoại di động: 0904268136
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Hoài
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822209
Điện thoại: 031.3832452
Điện thoại di động: 0904255453
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Hưng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822097
Điện thoại: 031.3858612
Điện thoại di động: 0904011878
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Duy Khâm
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822097
Điện thoại: 031.3751083
Điện thoại di động: 0904156548
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Thị Liên
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại cơ quan: 031.3842307
Điện thoại: 031.3732385
Điện thoại di động: 0903427934
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Văn Long
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Công nghiệp - Dịch vụ
Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại cơ quan: 031.3822017
Điện thoại: 031.3833184
Điện thoại di động: 0913245106
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Tám
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3823769
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912302344
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phí Văn Thái
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định dự án
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3841530
Điện thoại: 031.3550506
Điện thoại di động: 0913563483
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Thị Thúy
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842225
Điện thoại: 031.3856799
Điện thoại di động: 0904246456
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Thị Cẩm Trinh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Công nghiệp - Dịch vụ
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822017
Điện thoại: 031.3712568
Điện thoại di động: 0913245836
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3823769
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904270270
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định dự án
Địa chỉ: Số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3841530
Điện thoại: 031.3836868
Điện thoại di động: 0912237899
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Hải Yến
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3842307
Điện thoại: 031.3765214
Điện thoại di động: 0904048080
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Văn Mại
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: số 1, Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại cơ quan: 031.3822095
Điện thoại: 031.3520228
Điện thoại di động: 0904050186
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia