Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Trần Đức Lâm
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 0333638919
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913325450
Email:
Vũ Văn Diện
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 0333533029
Điện thoại: 033834417
Điện thoại di động: 0902128868
Email:
Đào Văn Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 0333839541
Điện thoại: 0333827271
Điện thoại di động: 0916036668
Email:
Nguyễn Trọng Lên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 0333835692
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989341447
Email:
Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 0333838368
Điện thoại: 0333860756
Điện thoại di động: 0913266909
Email:
Hà Văn Thiều
Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở
Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại cơ quan: 0333835368
Điện thoại: 0333625288
Điện thoại di động: 0913263568
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia