Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Bùi Đình Triệu
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3852181
Điện thoại: 026.3852618
Điện thoại di động: 0913279140
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Vy Chương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3852007
Điện thoại: 026.3853817
Điện thoại di động: 0912695341
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đoàn Thị Ngọc
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3852020
Điện thoại: 026.3857419
Điện thoại di động: 0912553465
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phương Tiến Tân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3958888
Điện thoại: 026.3853614
Điện thoại di động: 0913517219
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nông Thị Xuân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3852019
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912529319
Email:
Hoàng Quang Phụng
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3853007
Điện thoại: 026.3860324
Điện thoại di động: 0912368732
Email:
Hà Văn Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3853021
Điện thoại: 026.3857844
Điện thoại di động: 0915109244
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thế Chung
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3853020
Điện thoại: 026.3860315
Điện thoại di động: 0913279523
Email:
Đàm Văn Đức
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3852022
Điện thoại: 026.3853881
Điện thoại di động: 0913279397
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Duy Chiến
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3852022
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0916893888
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hà Thị Lý
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3852535
Điện thoại: 026.3855417
Điện thoại di động: 0169980389
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Noọng
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3851014
Điện thoại: 026.3950153
Điện thoại di động: 0904866153
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Mạc Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3853007
Điện thoại: 026.6293468
Điện thoại di động: 0168773109
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Bình Trình
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3853019
Điện thoại: 026.3857137
Điện thoại di động: 0912529106
Email:
Hà Vũ Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3853019
Điện thoại: 026.3857300
Điện thoại di động: 0912316786
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Hòa
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3853021
Điện thoại: 026.3857218
Điện thoại di động: 0918685488
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Minh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3858743
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903488766
Email:
Vũ Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại cơ quan: 026.3852020
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia