Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Lý Thái Hải
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3871520
Điện thoại: 0280.3852969
Điện thoại di động: 0915827585
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lý Văn Huấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3870136
Điện thoại: 0280.3857963
Điện thoại di động: 0913270101
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Triệu Ngọc Liễu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3871952
Điện thoại: 0280.3852808
Điện thoại di động: 0913059772
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Văn Bích
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 9 Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3810216
Điện thoại: 0280.3833411
Điện thoại di động: 0913013099
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nông Đình Huân
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3878217
Điện thoại: 0281.3882438
Điện thoại di động: 0915202488
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Văn Thế
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3871789
Điện thoại: 0280.3871967
Điện thoại di động: 0913351029
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Triệu Việt Tiến
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3870558
Điện thoại: 0281.3878799
Điện thoại di động: 0977650289
Email:
Hoàng Thu Trang
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3871922
Điện thoại: 0281.3871906
Điện thoại di động: 0915177575
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoang Thi Hien
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3870558
Điện thoại: 0281.3870648
Điện thoại di động: 0915494569
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lường Thị Lệ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3879237
Điện thoại: 0281.3871244
Điện thoại di động: 0915063744
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đồng Thị Nhuần
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3878217
Điện thoại: 0281.3873778
Điện thoại di động: 0982246009
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hà Thị Oanh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3878363
Điện thoại: 0281.3873438
Điện thoại di động: 0915063727
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Quách Quang Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3871047
Điện thoại: 0281.3871506
Điện thoại di động: 0912021752
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lục Quang Tuyến
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3873831
Điện thoại: 0281.3875782
Điện thoại di động: 0982632919
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hứa Xuân Bình
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3871922
Điện thoại: 0280.3863332
Điện thoại di động: 0913501686
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chu Văn Khanh
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 9, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại cơ quan: 0281.3871922
Điện thoại: 0280.35656622
Điện thoại di động: 0913517252
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia