Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Lý Vinh Quang
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3811235
Điện thoại: 025.6256010
Điện thoại di động: 0985528898
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Văn Chiều
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812117
Điện thoại: 025.3500167
Điện thoại di động: 0915279669
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tuấn Hoàn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812742
Điện thoại: 025.3871637
Điện thoại di động: 0913396459
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lư Thúy Nga
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3815123
Điện thoại: 025.3870734
Điện thoại di động: 0912377199
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vy Thuý Nga
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812488
Điện thoại: 025.3712229
Điện thoại di động: 0983260168
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Mai Tú
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812485
Điện thoại: 025.3712899
Điện thoại di động: 0912101862
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Tường Bình
Chức vụ: Trưởng Phòng Công thương
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812528
Điện thoại: 025.3878045
Điện thoại di động: 0912085652
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Quốc Huy
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812553
Điện thoại: 025.3871979
Điện thoại di động: 0913001283
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Hồng Đức
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3813306
Điện thoại: 025.3872586
Điện thoại di động: 0913561928
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vương Quang Hạnh
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3813473
Điện thoại: 025.3714874
Điện thoại di động: 0972116888
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nông Văn Hoà
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư xây dựng
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812084
Điện thoại: 025.3878089
Điện thoại di động: 0913394315
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Hoan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812561
Điện thoại: 025.3812070
Điện thoại di động: 0912690638
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thân Văn Lợi
Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Nông nghiệp
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812570
Điện thoại: 025.3873127
Điện thoại di động: 0912618261
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đoàn Thanh Sơn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812553
Điện thoại: 025.3871979
Điện thoại di động: 0913001283
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Ngọc Minh
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3812485
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912130406
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Phúc Hoài Nam
Chức vụ: Phụ trách Văn phòng
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại cơ quan: 025.3811290
Điện thoại: 025.3870728
Điện thoại di động: 0912216306
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia