Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

Trần Văn Hòa
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3866418
Điện thoại: 0219.3860367
Điện thoại di động: 0913271398
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Chí
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 156 Trần Hưng Đạo, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3862850
Điện thoại: 0219.3860242
Điện thoại di động: 0977558333
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bế Xuân Đại
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 156 Trần Hưng Đạo, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3863627
Điện thoại: 0219.3888568
Điện thoại di động: 0913034413
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Văn Mậu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3866340
Điện thoại: 0219.3868416
Điện thoại di động: 0913327213
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Văn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3860023
Điện thoại: 0219.3861262
Điện thoại di động: 0913376355
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Thanh Đạm
Chức vụ: Trưởng Phòng Quy hoạch
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3875223
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986665588
Email:
Trần Thị Thanh Hương
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3866931
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913271538
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Nhung
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3864591
Điện thoại: 0219.3864234
Điện thoại di động: 0912497707
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Văn Xuân
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3867051
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913376354
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Duy Hiền
Chức vụ: Trưởng Phòng NN&PTNT
Địa chỉ: : Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3866930
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0948297999
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Văn Thắc
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3867452
Điện thoại: 0219.3862269
Điện thoại di động: 0986357285
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Đình Vinh
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3866256
Điện thoại: 027.3827514
Điện thoại di động: 0948952469
Email:
Nguyễn Thị Hằng Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3864591
Điện thoại: 0219.3883314
Điện thoại di động: 0945378138
Email:
Đàm Thị Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quy hoạch
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3875223
Điện thoại: 0219.3863125
Điện thoại di động: 0987725133
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Thị Lan
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3867452
Điện thoại: 0219.3864,269
Điện thoại di động: 0948358588
Email:
Nguyễn Hồng Loan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3867051
Điện thoại: 0219.3867345
Điện thoại di động: 0912335108
Email:
Đào Thị Thu Loan
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3868714
Điện thoại: 0219.3888075
Điện thoại di động: 0915934134
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tiến Lợi
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3875226
Điện thoại: 0219.3210279
Điện thoại di động: 0945663869
Email:
Hoàng Văn Thạch
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3875497
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912139537
Email:
Nguyễn Chí Trí
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3867051
Điện thoại: 0219.3888540
Điện thoại di động: 0913271299
Email:
Nguyễn Quang Trung
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3866256
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915553794
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Minh Thu
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Ph¬ường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại cơ quan: 0219.3866931
Điện thoại: 0219.3861719
Điện thoại di động: 0982801757
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia