Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Đình Quang
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3814099
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913250647
Email:
Lê Gia Hải
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821225
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01256635668
Email:
Triệu Quang Huy
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3818072
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984732588
Email:
Trần Văn Lương
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3823102
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913250109
Email:
Trần Văn Đỉnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3822349
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915683937
Email:
Ngô Thị Xuân Hoài
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3817299
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912678378
Email:
Nguyễn Công Khanh
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821441
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912504088
Email:
Trần Minh Học
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821366
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982518856
Email:
Trần Xuân Cách
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3823103
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912214562
Email:
Trần Ngọc Đức
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3822348
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915160003
Email:
Hà Mạnh Linh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821366
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912974496
Email:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3822349
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912274717
Email:
Nguyễn Văn Phúc
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Văn xã
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821413
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983791112
Email:
Nguyễn Toàn Thắng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821441
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912974446
Email:
Hoàng Hải Trường
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3501846
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0901865757
Email:
Nguyễn Minh Xiêm
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821812
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988482325
Email:
Nguyễn Việt Hùng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Văn xã
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821413
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982159958
Email:
Hoàng Lê Sơn
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 177, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại cơ quan: 027.3821812
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982872940
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia