Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Đức Minh
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3855713
Điện thoại: 0280.3862547
Điện thoại di động: 0913286795
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3855734
Điện thoại: 0280.3852732
Điện thoại di động: 0912750067
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Ninh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3759876
Điện thoại: 0280.3753575
Điện thoại di động: 0912120175
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Công Dương
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3857840
Điện thoại: 0280.3733005
Điện thoại di động: 0913344599
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đàm Văn Yên
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3854211
Điện thoại: 0280.3824667
Điện thoại di động: 0912251231
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Thúy Hoa
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3752601
Điện thoại: 0280.3750525
Điện thoại di động: 0912973767
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tiến Tặng
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3857841
Điện thoại: 0280.3852139
Điện thoại di động: 0912552103
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đào Văn Cường
Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3857541
Điện thoại: 0280.3851214
Điện thoại di động: 0912249204
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Thị Kim Dung
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3759605
Điện thoại: 0280.3854814
Điện thoại di động: 0912090807
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trọng Hiếu
Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3657223
Điện thoại: 0280.3824670
Điện thoại di động: 0936667688
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Duy Huynh
Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Giao thông – Xây dựng
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3657220
Điện thoại: 0280.3847530
Điện thoại di động: 0903477751
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Văn Lộc
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3858613
Điện thoại: 0280.3846067
Điện thoại di động: 0912739479
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Tùng
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.33854445
Điện thoại: 0280.3754249
Điện thoại di động: 0912262817
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Kim Cúc
Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế Công – Nông nghiệp
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3657221
Điện thoại: 0280.3857046
Điện thoại di động: 0912967454
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thành Minh
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3857840
Điện thoại: 0280.3851481
Điện thoại di động: 0912802802
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Thị Minh
Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế Giao thông – Xây dựng
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại cơ quan: 0280.3857842
Điện thoại: 0280.388040
Điện thoại di động: 0915325877
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia