Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Hoàng Tiến Dũng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3827085
Điện thoại: 0230.3825947
Điện thoại di động: 0913399965
Email: dunghtdienbien.gov.vn
Phạm Kim Trọng
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3828480
Điện thoại: 0230.3825132
Điện thoại di động: 0913044339
Email: trongpk@dienbien,gov.vn
Hoàng Văn Viên
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3828480
Điện thoại: 0230.3827505
Điện thoại di động: 0912247426
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Biên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825414
Điện thoại: 0230.3824537
Điện thoại di động: 091010522
Email: bienlv@dienbien,gov.vn
Phan Thị Hoà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3831455
Điện thoại: 0230.3827433
Điện thoại di động: 0913023751
Email: hoapt@dienbien,gov.vn
Vũ Lệnh Nghị
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825830
Điện thoại: 0230.2210711
Điện thoại di động: 0912027161
Email: nghivl@dienbien,gov.vn
Trần Thị Hiển
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825896
Điện thoại: 0230.3825947
Điện thoại di động: 0914334464
Email: hientt@dienbien,gov.vn
Mạc Thị Hiền
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825409
Điện thoại: 0230.3827186
Điện thoại di động: 0948044977
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Việt Thanh
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825981
Điện thoại: 0230.3735217
Điện thoại di động: 0912870528
Email: thanhnv@dienbien,gov.vn
Cà văn Duy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825981
Điện thoại: 0230.6286120
Điện thoại di động: 01235526666
Email: duycv@dienbien,gov.vn
Lương Thị Hường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825981
Điện thoại: 0230.3828213
Điện thoại di động: 0947120169
Email: huonglt@dienbien,gov.vn
Bùi Mạnh Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Công nghiệp thương mại
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3824031
Điện thoại: 0230.3824404
Điện thoại di động: 0913537133
Email: thangbm@dienbien,gov.vn
Phạm Đức Toàn
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825850
Điện thoại: 0230.3811086
Điện thoại di động: 0913537133
Email: toanpd@dienbien,gov.vn
Phạm Văn Uông
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825409
Điện thoại: 0230.3826105
Điện thoại di động: 0912714667
Email: uongpv@dienbien,gov.vn
Nguyễn Như Lai
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Công nghiệp thương mại
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3824031
Điện thoại: 0230.3824830
Điện thoại di động: 0906135968
Email: lainn@dienbien,gov.vn
Lê Thị Thảo
Chức vụ: Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825671
Điện thoại: 0230.3824763
Điện thoại di động: 0912042268
Email: thaolt@dienbien,gov.vn
Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825850
Điện thoại: 0230.3735138
Điện thoại di động: 0912793226
Email: thuypt@dienbien,gov.vn
Nguyễn Quang Tiến
Chức vụ: Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 900, phường Mường Thanh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại cơ quan: 0230.3825671
Điện thoại: 0230.3828728
Điện thoại di động: 0914570208
Email: tiennq@dienbien,gov.vn

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia