Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

Vũ Mạnh Hùng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876500
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913079462
Email:
Đặng Văn Châu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3877599
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912600160
Email:
Nguyễn Hữu Mai
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3878139
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913010577
Email:
Lê Minh Trân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3798189
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912394666
Email:
Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876439
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913079730
Email:
Nguyễn Thị Thanh Phương
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876735
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912681970
Email:
Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876474
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912977491
Email:
Trần Văn Dũng
Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3792487
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912800032
Email:
Nguyễn Văn Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876735
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913515696
Email:
Trần Quang Hoạt
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876438
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903211477
Email:
Bùi Phi Hùng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876439
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0978108801
Email:
Đồng Thị Ninh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876438
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903462568
Email:
Nguyễn Văn Chiển
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876501
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912793127
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Mạnh Cường
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876473
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983551281
Email:
Vũ Huy Hòa
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876473
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986983889
Email:
Hoàng Thị Nguyện
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tổng hợp kinh tế quốc dân
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3876473
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915386467
Email:
Nguyễn Văn Quỳnh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thẩm định dự án đầu tư và QLĐT
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3791807
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983386424
Email:
Hoàng Đại Thắng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thẩm định dự án đầu tư và QLĐT
Địa chỉ: Nhà B, tầng 7, Khu trụ sở hợp khối, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại cơ quan: 0231.3791807
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913052966
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia