Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

Doãn Văn Hưởng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203840033
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Trọng Hài
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203841169
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Hoàng Văn Kích
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203842678
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Văn Luận
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203845377
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203843039
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Tiến Dũng
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203840810
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Hoàng Kim Đính
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: 266 đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TX.Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203840333
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Duy Hải
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203840313
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Xuân Hải
Chức vụ: Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203845040
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lý Bình Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203840202
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Vũ Kim Quy
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203840334
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Hội
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203840203
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đặng Ngọc Lung
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thanh tra
Địa chỉ: 266 đường Hoàng Liên, P.Kim Tân, TX.Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203845280
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Minh Lương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: 266 Đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại cơ quan: 0203220885
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia