Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Nguyễn Ngọc Hân
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại cơ quan: 0293852163
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Dương Văn Tiến
Chức vụ: Phó Giám đốc thường trực
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại cơ quan: 0293851964
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phạm Huy Giang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại cơ quan: 0293852553
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Kim Long
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, P.Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại cơ quan: 0293851954
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia