Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Bùi Hải Quang
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3851458
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0947269279
Email:
Dương Văn Khang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3897107
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903229737
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Minh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 3 đường Trần Hưng Đạo, TX.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3852843
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912237246
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Văn Vượng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3896998
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986312277
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Đình Hương
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3856048
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913345861
Email:
Nguyễn Ngọc Điệp
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3853843
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904054669
Email: nndiep_hb@yahoo.comvn
Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Trưởng Phòng Họp tác đầu tư và VTNN
Địa chỉ: Số 3 đường Trần Hưng Đạo, TX.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 02183852109
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Phúc
Chức vụ: Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3851457
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989593268
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Sơn
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3856050
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913504845
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Minh Tráng
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng - Công nghiệp -Giao thông
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3894100
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912224401
Email: minhtranghb@yahoo.comvn
Nguyễn Xuân Trường
Chức vụ: Phó trưởng phòng Quy hoạch tổng hợp
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3853843
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904013455
Email: ngxtruongdpi@yahoo.comvn
Đỗ Văn Trường
Chức vụ: Trưởng Phòng NN&PTNT
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3856030
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912294841
Email: dotruonghb@yahoo.comvn
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Quy hoạch
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.33851030
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912903954
Email: hanhkhhb@yahoo.comvn
Bùi Thị Hạnh
Chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác đầu tư và Tiếp nhận viện trợ nước ngoài
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3852109
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912547568
Email: hanhvpdpi@yahoo.comvn
Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3894420
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914344143
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Anh Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3851457
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915577511
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Hồng Đức
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3852546
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912463480
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Văn Thái
Chức vụ: Phó Trưởng phòng xây dựng - Công nghiệp - Giao thông
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3856049
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912158288
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Thị Ngọc Thúy
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3852113
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914372068
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Hữu Toàn
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại cơ quan: 0218.3852111
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01698847390
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia