Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Đình Cúc
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3813586
Điện thoại: 0210.3810179
Điện thoại di động: 0915105999
Email:
Lê Quốc Hưng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3844125
Điện thoại: 0210.3842677
Điện thoại di động: 0913283067
Email:
Lê Thế Vang
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3847414
Điện thoại: 0210.3844618
Điện thoại di động: 0913294909
Email:
Lê Đức Hỹ
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3847461
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Công Quốc
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3813585
Điện thoại: 0210.3848555
Điện thoại di động: 0989557595
Email:
Trịnh Thế Truyền
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3813585
Điện thoại: 0210.3813585
Điện thoại di động: 0912000729
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Văn Tước
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3847778
Điện thoại: 0210.3842989
Điện thoại di động: 0983378847
Email:
Nguyễn Văn Xuân
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3847419
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904012787
Email:
Hồ Đại Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3844189
Điện thoại: 0210.3815189
Điện thoại di động: 0913283067
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quang Ngọc
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3844198
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913269835
Email:

Nguyễn Văn Chinh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3848400
Điện thoại: 0210.3856341
Điện thoại di động: 0914382686
Email:
Đặng Quang Huy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.2211278
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912469419
Email:
Phan Thanh Hương
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3810922
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903416205
Email:
Đào Thị Tuyết Lan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3813585
Điện thoại: 0210.3526177
Điện thoại di động: 0983282737
Email:
Đỗ Huyền Bảo Ngọc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3810973
Điện thoại: 0210.3810968
Điện thoại di động: 0912098970
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Thanh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3847419
Điện thoại: 0210.3856942
Điện thoại di động: 0915167222
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Viết Thanh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3810922
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915171818
Email:
Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3816192
Điện thoại: 0210.3840868
Điện thoại di động: 0912524221
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tạ Quốc Thịnh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3716198
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903412228
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Triệu Văn Toàn
Chức vụ: Trưởng Phòng Hạ tầng
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3847413
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912244563
Email:
Nguyễn Công Huân
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Hạ tầng
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3847413
Điện thoại: 0210.3853880
Điện thoại di động: 0903422667
Email:
Dương Thị Kim Luyến
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3846581
Điện thoại: 0210.3943268
Điện thoại di động: 0983343168
Email:
Nguyễn Văn Vĩnh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phườngTân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại cơ quan: 0210.3847471
Điện thoại: 0210.3911818
Điện thoại di động: 0913294833
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia