Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Văn Lại
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 40, đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, Tp Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3860923
Điện thoại: 0211.3861105
Điện thoại di động: 0913589926
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Kim Khải
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3726678
Điện thoại: 0211.3840557
Điện thoại di động: 0903205088
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Tài
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211 3 862 481
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913550131
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Quốc Thái
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3862478
Điện thoại: 0211.3830451
Điện thoại di động: 0912191289
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Minh Khai
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3842743
Điện thoại: 0211.3838208
Điện thoại di động: 0912170434
Email:
Đỗ Thị Hương Lan
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3861704
Điện thoại: 0211.3842759
Điện thoại di động: 0912462056
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Văn Long
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.33710548
Điện thoại: 0211.3841505
Điện thoại di động: 0983027488
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Long
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3845026
Điện thoại: 0211.3841148
Điện thoại di động: 0912020947
Email:
Hoàng Xuân Phú
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3861776
Điện thoại: 0211.3833780
Điện thoại di động: 0912875764
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Sinh
Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3710088
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01234786678
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Trọng
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3840610
Điện thoại: 0210710027
Điện thoại di động: 0912466114
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Vân Anh
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3862480
Điện thoại: 0211.3853518
Điện thoại di động: 0983853638
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Kim Hải
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ Hỗ trợ phát triển
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.6256616
Điện thoại: 0211.3852864
Điện thoại di động: 0953270246
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Kim Thoa
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3862480
Điện thoại: 0211.3842117
Điện thoại di động: 0912460758
Email:
Nguyễn Văn Tuấn
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Xây dựng hạ tầng
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3861706
Điện thoại: 0211.3841142
Điện thoại di động: 0986285724
Email:
Lương Quốc Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ Hỗ trợ phát triển
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.6256616
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913313389
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Quang Đồng
Chức vụ: Phó Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3840610
Điện thoại: 0211.3842379
Điện thoại di động: 0983307819
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Minh Hải
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3861776
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912244981
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Khuất Văn Hợp
Chức vụ: Phó Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.38861704
Điện thoại: 0210.3851641
Điện thoại di động: 0912181218
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Bình Khương
Chức vụ: Phó Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3842743
Điện thoại: 0211.3861105
Điện thoại di động: 0917308459
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Kiên
Chức vụ: Phó Phòng Thẩm định
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3845026
Điện thoại: 0211.3251468
Điện thoại di động: 0912548025
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Mai Lan
Chức vụ: Phó Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3710027
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983494975
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Lợi
Chức vụ: Phó Phòng văn xã
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3861705
Điện thoại: 0211.3843648
Điện thoại di động: 0913544648
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân Quang
Chức vụ: Phó phòng Xây dựng Hạ tầng
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3861706
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989136900
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Quang Vinh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 40 đường Nguyễn Trãi, P Đống Đa, thành Phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại cơ quan: 0211.3846459
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912785342
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia