Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Trịnh Hữu Thắng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403854450
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phùng Văn Minh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403854436
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Thao
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403857099
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đỗ Quốc Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403854971
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Đức Khiêm
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 0240859605
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Duy Nam
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403854534
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phan Văn Phương
Chức vụ: Trưởng Phòng Đầu tư và Thẩm định dự án
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403858617
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Thanh Bằng
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 0240853807
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đào Xuân Cường
Chức vụ: Trưởng Phòng Hợp Tác và Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403859606
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Cường
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm TVXTĐT&PTDN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403854084
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Bạch Kim Long
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403858598
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Thân Thị Yên
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại cơ quan: 02403824669
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia