Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Đức Lê
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3822546
Điện thoại: 0241.3824748
Điện thoại di động: 0913260988
Email:
Nguyễn Phương Bắc
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3822547
Điện thoại: 0241.3825884
Điện thoại di động: 0913297954
Email:
Ngô Sỹ Bích
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3870828
Điện thoại: 0241.3821434
Điện thoại di động: 0912026259
Email:
Nguyễn Văn Hiếu
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3600169
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982127997
Email:
Nguyễn Văn Quang
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3823141
Điện thoại: 0241.3823863
Điện thoại di động: 0915772266
Email:
Nguyễn Gia Sào
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3823142
Điện thoại: 0241.3823016
Điện thoại di động: 0913326087
Email:
Nguyễn Quang Thành
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3824902
Điện thoại: 0241.3823818
Điện thoại di động: 0948352136
Email:
Đặng Trần Đường
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3822948
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0902114078
Email:
Lê Duy Phúc
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3823143
Điện thoại: 0241.3881981
Điện thoại di động: 01692919181
Email:
Vũ Văn Cường
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3823143
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989977559
Email:
Nguyễn Đức Lợi
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3874011
Điện thoại: 0241.3824748
Điện thoại di động: 0912342991
Email:
Phạm Khắc Nam
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3822569
Điện thoại: 0241.3823086
Điện thoại di động: 0912418417
Email:
Nguyễn Thế Tề
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3875679
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988672171
Email:
Vũ Thị Phương Thảo
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.38248902
Điện thoại: 0241.3810800
Điện thoại di động: 0982066898
Email:
Đỗ Mạnh Tưởng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3874009
Điện thoại: 0241.3855559
Điện thoại di động: 0912550105
Email:
Đỗ Văn Chiển
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế tập thể và tư nhân
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3875656
Điện thoại: 0241.3810045
Điện thoại di động: 0912514369
Email:
Thân Thị Hồng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan: 0241.3875075
Điện thoại: 0241.3821727
Điện thoại di động: 0916847999
Email:

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia