Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Trần Mạnh Cường
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3551416
Điện thoại: 0321.3964319
Điện thoại di động: 0904567727
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Doãn Anh Quân
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863457
Điện thoại: 0321.3862180
Điện thoại di động: 0903257844
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Thơ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3552361
Điện thoại: 0321.3864359
Điện thoại di động: 0913280430
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Quốc Văn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3552360
Điện thoại: 0321.3863839
Điện thoại di động: 0913280479
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đức Sơn
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3865127
Điện thoại: 0321.3865664
Điện thoại di động: 0912267748
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Doãn Thị Tâm
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863929
Điện thoại: 0321.33864250
Điện thoại di động: 0983621250
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Quang Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định Dự án đầu tư
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863925
Điện thoại: 0321.3865059
Điện thoại di động: 0904176019
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Quang Triệu
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863926
Điện thoại: 0321.3865059
Điện thoại di động: 0904174145
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tuấn Cường
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3864161
Điện thoại: 0321.3863337
Điện thoại di động: 0912764333
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Việt
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863930
Điện thoại: 0321.3936774
Điện thoại di động: 0983278359
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Quang Chung
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863460
Điện thoại: 0321.3550393
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Huy Cường
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3864125
Điện thoại: 0321.33864764
Điện thoại di động: 0983190981
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Quách Ngọc Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863930
Điện thoại: 0321.3510350
Điện thoại di động: 0989188133
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Khánh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3865026
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913280664
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Khắc Sang
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863929
Điện thoại: 0321.6283679
Điện thoại di động: 0983030679
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thị Ngọc Xuân
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3863929
Điện thoại: 0321.3862114
Điện thoại di động: 0912331765
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Cường
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Quy hoạch - Tổng hợp
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3864161
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989083305
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Thắng
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại cơ quan: 0321.3551416
Điện thoại: 0321.3864565
Điện thoại di động: 0913509343
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia