Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Nguyễn Văn Oang
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3852705
Điện thoại: 0351.3857790
Điện thoại di động: 0912444910
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Phú Châu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3854807
Điện thoại: 04.38551386
Điện thoại di động: 0913386695
Email:
Nguyễn Đức Hòa
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp các vấn đề xã hội
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3856029
Điện thoại: 0351.3854528
Điện thoại di động:
Email:
Bùi Hồng Thanh
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3857381
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913252968
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Văn Trinh
Chức vụ: Trưởng Phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3854322
Điện thoại: 0351.3852668
Điện thoại di động: 0979822689
Email:
Mai Quang Hà
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3840096
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912451597
Email:
Đinh Chí Hoà
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3854317
Điện thoại: 0351.3853547
Điện thoại di động: 0912105335
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Kháng
Chức vụ: Trưởng Phòng Giao thông Công nghiệp
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3854318
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Chiều
Chức vụ: Trưởng phòng Nông Lâm nghiệp
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3853561
Điện thoại: 0350.3836411
Điện thoại di động: 0912843066
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3883307
Điện thoại: 0351.3852668
Điện thoại di động: 0917438179
Email:
Cao Xuân Lâm
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3851824
Điện thoại: 0351.3850616
Điện thoại di động: 0989056036
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Đức Phúc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3852702
Điện thoại: 0351.3852297
Điện thoại di động: 0912228182
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3840096
Điện thoại: 0351.3851111
Điện thoại di động: 0913252989
Email:
Phạm Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó trưởng phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, phường Quang Trung, tỉnh Hà Nam
Điện thoại cơ quan: 0351.3829337
Điện thoại: 0351.3840721
Điện thoại di động: 0977756275
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia