Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Đỗ Quốc Tiến
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3853441
Điện thoại: 0320.3857707
Điện thoại di động: 0904477999
Email:
Nguyễn Xuân Đoan
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3853925
Điện thoại: 0320.3858729
Điện thoại di động: 0913033043
Email:
Phạm Thanh Hải
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 03203850815
Điện thoại: 0320.3856393
Điện thoại di động: 0913255306
Email:
Vũ Thị Huyền
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3853574
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904306405
Email:
Nguyễn Đình Kiêm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3833490
Điện thoại: 0320.3851089
Điện thoại di động: 0917896089
Email:
Lê Hồng Diên
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855762
Điện thoại: 0320.3853667
Điện thoại di động: 0912024516
Email:
Nguyễn Huy Được
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3858959
Điện thoại: 0320.3858088
Điện thoại di động: 0913007303
Email:
Lê Xuân Hiền
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3859412
Điện thoại: 0320.3859008
Điện thoại di động: 0913021042
Email:
Tăng Xuân Kính
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính thương mại
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855768
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989056799
Email:
Hoàng Đình Tính
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3859412
Điện thoại: 0320.3840979
Điện thoại di động: 0912053287
Email:
Trần Anh Tuấn
Chức vụ: Trưởng Phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855491
Điện thoại: 0320.3860219
Điện thoại di động: 0903261447
Email:
Nguyễn Ngọc Bích
Chức vụ: Trưởng Phòng NN&PTNT
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855556
Điện thoại: 0320.3841425
Điện thoại di động: 0989293034
Email:
Vũ Huy Cường
Chức vụ: Phó trưởng phòng Quy hoạch tổng hợp
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3853574
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904306405
Email:
Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính Thương mại
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855768
Điện thoại: 0320.3860524
Điện thoại di động: 0912456414
Email:
Nguyễn Lâm Thao
Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính Thương mại
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855768
Điện thoại: 0320.3850929
Điện thoại di động: 0903211402
Email:
Nguyễn Văn Thuẫn
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3830303
Điện thoại: 0320.3853933
Điện thoại di động: 0983596676
Email:
Nguyễn Hải Châu
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định dự án
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3858959
Điện thoại: 0320.3851201
Điện thoại di động: 0904140270
Email:
Vũ Văn Du
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3853574
Điện thoại: 0320.3890136
Điện thoại di động: 0912263052
Email:
Nguyễn Văn Lành
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3859412
Điện thoại: 0320.3842517
Điện thoại di động: 0903455517
Email:
Nguyễn Hữu Phúc
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm hỗ Trợ PTDN, tư vấn XTĐT
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3837954
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904523385
Email:
Phan Nhật Thanh
Chức vụ: Trưởng phòng Giao thông - Công nghiệp
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3841623
Điện thoại: 0320.3853765
Điện thoại di động: 0983241861
Email:
Phạm Thanh Tùng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3859412
Điện thoại: 0320.3841327
Điện thoại di động: 0978840306
Email:
Ngô Anh Uyên
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855762
Điện thoại: 0320.3857677
Điện thoại di động: 0904140318
Email:
Trần Thị Hiệp
Chức vụ: Phó trưởng phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855491
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0976022945
Email:
Nguyễn Tiến Huy
Chức vụ: Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3855556
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982017162
Email:
Đoàn Thị Thuỳ Linh
Chức vụ: Phó trưởng phòng Giao thông - Công nghiệp
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3841623
Điện thoại: 0320.3256026
Điện thoại di động: 01669531317
Email:
Bùi Thiềm
Chức vụ: Phó trưởng phòng Giao thông - Công nghiệp
Địa chỉ: 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại cơ quan: 0320.3841623
Điện thoại: 0320.3861807
Điện thoại di động: 0904343811
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia