Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

Trần Xuân Thành
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3601496
Điện thoại: 036.3836670
Điện thoại di động: 0913291016
Email:
Phạm Văn Dụng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3834400
Điện thoại: 036.3839193
Điện thoại di động: 0916424818
Email:
Hoàng Xuân Hải
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3834387
Điện thoại: 036.3838268
Điện thoại di động: 0914494918
Email:
Hoàng Xuân Hải
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3834387
Điện thoại: 036.3838268
Điện thoại di động: 0914494918
Email:
Trần Huy Quân
Chức vụ: Trưởng Phòng Nông nghiệp
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3837112
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983195899
Email:
Nguyễn Quốc Thái
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830065
Điện thoại: 036.3836016
Điện thoại di động: 0913595699
Email:
Phạm Đăng Tiến
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3606398
Điện thoại: 0363.730664
Điện thoại di động: 0986778282
Email:
Phạm Trung Cát
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại - TM
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830437
Điện thoại: 036.3893350
Điện thoại di động: 0912941937
Email:
Phạm Văn Chung
Chức vụ: Trưởng Phòng Công nghiệp - GTVT
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830310
Điện thoại: 036.3733737
Điện thoại di động: 0913379318
Email:
Khúc Văn Lượng
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3640892
Điện thoại: 036.3834396
Điện thoại di động: 0912157052
Email:
Nguyễn Quang Thiều
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912135314
Email:
Nguyễn Xuân Tường
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830448
Điện thoại: 036.3839350
Điện thoại di động: 0914643639
Email:
Nguyễn Thế Hồng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830460
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989357977
Email:
Đào Ngọc Kiệm
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Quy hoạch
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830308
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989653759
Email:
Phạm Tùng Lâm
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830182
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983017345
Email:
Trần Hữu Môn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830448
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984810525
Email:
Nguyễn Văn Mỹ
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 0363.644261
Điện thoại: 0363.746905
Điện thoại di động: 0913010478
Email:
Khiếu Ngọc Sáng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Quy hoạch
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830308
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988611976
Email:
Nguyễn Văn Tăng
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 0363.848205
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915150809
Email:
Nguyễn Hữu Thuyến
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: 233 đường Hai Bà Trưng, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3835712
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983429828
Email:
Đinh Ngọc Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830182
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913295786
Email:
Trần Văn Vinh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 233,đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại cơ quan: 036.3830182
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0915150203
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia