Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Bình Vũ
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 45B đại lộ Lê Lợi, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373853831
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Hữu Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 45B đại lộ Lê Lợi, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373853732
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Hoàng Văn Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 45B đại lộ Lê Lợi, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373724024
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Lai
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 45B đại lộ Lê Lợi, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373852570
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Ngô Tiến Ngọc
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 45B đại lộ Lê Lợi, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan: 0373855454
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia