Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Đỗ Văn Phong
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 0303889279
Điện thoại: 030.3874149
Điện thoại di động: 0915267899
Email:
Nguyễn Văn Ruyến
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3888557
Điện thoại: 030.6211555
Điện thoại di động: 01223366886
Email:
Lê Xuân Thịnh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 15 Lê Hồng Phong, TP.Ninh Bình, Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 0303871654
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Vũ Hải Trần
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3871653
Điện thoại: 030.3874611
Điện thoại di động: 0904135789
Email:
Bùi Minh Đức
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3874931
Điện thoại: 030.3841305
Điện thoại di động: 0904035868
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hải Riện
Chức vụ: Trưởng Phòng Nông nghiệp
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3874905
Điện thoại: 030.3882666
Điện thoại di động: 0986265656
Email:
Nguyễn Cao Sơn
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3876819
Điện thoại: 030.3884577
Điện thoại di động: 0913313663
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Thái Sơn
Chức vụ: Trưởng Phòng Công nghiệp
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3871655
Điện thoại: 030.3884748
Điện thoại di động: 0985006007
Email:
Phạm Ngọc Thịnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3874912
Điện thoại: 030.3874930
Điện thoại di động: 0904087073
Email:
Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3880204
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912226331
Email:
Trần Thị Tuyến
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm tư vấn đầu tư
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3889279
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982167617
Email:
Đỗ Thị Hiền
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3872445
Điện thoại: 030.3872303
Điện thoại di động: 0912713410
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh An
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3874913
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0907694888
Email:
Lã Văn Bình
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.6874912
Điện thoại: 030.3882887
Điện thoại di động: 0912273828
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoa Thị Phương Lan
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3871156
Điện thoại: 030.3898765
Điện thoại di động: 01239746765
Email:
Phạm Văn Thanh
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3871653
Điện thoại: 030.3875554
Điện thoại di động: 0914319155
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Chu Văn Tiến
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3872445
Điện thoại: 030.3882342
Điện thoại di động: 0916072616
Email:
An Quang Trung
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3880204
Điện thoại: 030.3886793
Điện thoại di động: 0914928288
Email:
Trần Văn Khiêm
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3871156
Điện thoại: 030.3841553
Điện thoại di động: 0912258628
Email:
Phạm Văn Tam
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3876819
Điện thoại: 030.3864619
Điện thoại di động: 0913501586
Email:
Bùi Đức Chung
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nông nghiệp
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3874905
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912860729
Email:
Lê Văn Đắc
Chức vụ: Phó phòng Công nghiệp
Địa chỉ: Số 15, đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại cơ quan: 030.3871655
Điện thoại: 030.3630806
Điện thoại di động: 0947909098
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia