Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Phan Cao Thanh
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3891956
Điện thoại: 038.3847036
Điện thoại di động: 0903456679
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Tú Anh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3699666
Điện thoại: 039.3857751
Điện thoại di động: 0913327182
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Đình Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3857525
Điện thoại: 039.3855151
Điện thoại di động: 0903446617
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Lượng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3890657
Điện thoại: 039.3841255
Điện thoại di động: 0904050657
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Trung Phước
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3696288
Điện thoại: 039.3881288
Điện thoại di động: 0913326881
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Đức Anh
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3881267
Điện thoại: 039.3857140
Điện thoại di động: 0902285585
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Văn Dũng
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3881265
Điện thoại: 039.3859561
Điện thoại di động: 0913071316
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3881263
Điện thoại: 039.3854086
Điện thoại di động: 0915144999
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Bá Long
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3858643
Điện thoại: 039.3857051
Điện thoại di động: 0904568456
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Phùng Quang
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3240635
Điện thoại: 039.3841829
Điện thoại di động: 0904236239
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Bá Bình
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3882429
Điện thoại: 039.3950478
Điện thoại di động: 0903299248
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đắc Dân
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3881263
Điện thoại: 039.3856936
Điện thoại di động: 0983856936
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Khắc Nguyên
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3881266
Điện thoại: 039.3859678
Điện thoại di động: 0912435792
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Anh Tâm
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3881693
Điện thoại: 039.3890124
Điện thoại di động: 0912128962
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Duy Trà
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3882429
Điện thoại: 039.3551749
Điện thoại di động: 0912590805
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Thanh Bình
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3858643
Điện thoại: 039.3692777
Điện thoại di động: 0983252339
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Nguyễn Nguyên Cao
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3882231
Điện thoại: 039.3699996
Điện thoại di động: 0913294486
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Long
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại cơ quan: 039.3882231
Điện thoại: 039.3850355
Điện thoại di động: 0989648678
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia