Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Lê Văn Phúc
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 9 Quang Trung, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3850797
Điện thoại: 052.3821380
Điện thoại di động: 0913252524
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Viết Đán
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3850977
Điện thoại: 052.3820912
Điện thoại di động: 0912305637
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Mạnh Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3851645
Điện thoại: 052.3821343
Điện thoại di động: 0913013913
Email:
Nguyễn Văn Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 9 Quang Trung, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3820442
Điện thoại: 052.3820317
Điện thoại di động: 0913258948
Email:
Nguyễn Minh Châu
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3825411
Điện thoại: 052.3829662
Điện thoại di động: 0912549834
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đỉnh
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3824653
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913462366
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Mạnh Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3824611
Điện thoại: 052.2211982
Điện thoại di động: 0913013868
Email:
Phan Phong Phú
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3821869
Điện thoại: 052.3824528
Điện thoại di động: 0915133617
Email:
Bùi Thị Thu
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3840029
Điện thoại: 052.3823188
Điện thoại di động: 0912027667
Email:
Ngô Nữ Quỳnh Trang
Chức vụ: Trưởng Phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3828326
Điện thoại: 052.3841029
Điện thoại di động: 0982287552
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Hiếu
Chức vụ: Phó trưởng phòng Quy hoạch tổng hợp
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3828326
Điện thoại: 052.3823142
Điện thoại di động: 0913386368
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hoài Nam
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3821522
Điện thoại: 052.3829569
Điện thoại di động: 0912992989
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Mai Hồng Ngọc
Chức vụ: Phó trưởng phòng Quy hoạch tổng hợp
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3825415
Điện thoại: 052.3820829
Điện thoại di động: 0912027503
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Hòa
Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3824844
Điện thoại: 052.3825337
Điện thoại di động: 0983414857
Email:
Lê Đức Sỹ
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3822270
Điện thoại: 052.3821759
Điện thoại di động: 0912414905
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Dương Văn Thuần
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3841238
Điện thoại: 052.3827076
Điện thoại di động: 0912132783
Email:
Võ Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Phó trưởng phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 09, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại cơ quan: 052.3828326
Điện thoại: 052.2211242
Điện thoại di động: 0912251052
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia