Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Thái Xuân Lãm
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3852651
Điện thoại: 053.2211507
Điện thoại di động: 0913485040
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Hữu Tình
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3850533
Điện thoại: 053.3552474
Điện thoại di động: 0987232525
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Đức Tâm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3854283
Điện thoại: 053.3873225
Điện thoại di động: 0913485026
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quốc Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3554673
Điện thoại: 053.3855804
Điện thoại di động: 0914001316
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Văn Nghiệm
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3852030
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986820929
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Đức Thịnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3852683
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905052223
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Triều Thương
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3850533
Điện thoại: 053.3552474
Điện thoại di động: 0987232525
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thị Thúy Loan
Chức vụ: Trưởng Phòng NN&PTNT
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3552297
Điện thoại: 053.2211508
Điện thoại di động: 0914018936
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Thị Thanh
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3852529
Điện thoại: 053.3857173
Điện thoại di động: 01684321282
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3552296
Điện thoại: 053.3861829
Điện thoại di động: 0914068656
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Vinh
Chức vụ: Trưởng Phòng Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3853301
Điện thoại: 053.3862388
Điện thoại di động: 0913421875
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3852683
Điện thoại: 053.3500077
Điện thoại di động: 0914068803
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Dũng
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3550381
Điện thoại: 053.3873649
Điện thoại di động: 0914149177
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Quang Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3852030
Điện thoại: 053.3829292
Điện thoại di động: 0914457565
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Úy
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 34, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại cơ quan: 053.3850025
Điện thoại: 053.6520057
Điện thoại di động: 0979859045
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia