Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tôn Thất Bá
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, TP. Huế
Điện thoại cơ quan: 0543846777
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Quang Cường
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, TP. Huế
Điện thoại cơ quan: 0543822213
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Đình Khánh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, TP. Huế
Điện thoại cơ quan: 0543822985
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phan Mãn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, TP. Huế
Điện thoại cơ quan: 0543824682
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia