Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Trần Văn Tri
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 2, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 0510.3810395
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913482306
Email:
Phan Thành Công
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 2, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 0510.3811569
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905026126
Email:
Trương Quang Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 2, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 0510.2202151
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903592151
Email:
Đặng Công Lệnh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 2, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 0510.3810729
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913481255
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia