Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Trần Văn Nhân
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 96 Nguyễn Thiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828649
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Văn Ân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 96 Nguyễn Thiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553826984
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Thị Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 96 Nguyễn Thiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553828027
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Tấn Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 96 Nguyễn Thiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: 0553825140
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia