Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Lê Văn Tâm
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3821394
Điện thoại: 056.3846821
Điện thoại di động: 0978534777
Email:
Trần Vũ Thanh Hùng
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3816701
Điện thoại: 056.3523802
Điện thoại di động: 0903500002
Email:
Phạm Đình Tòng
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3826083
Điện thoại: 056.3813523
Điện thoại di động: 0987017799
Email:
Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3816675
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903584734
Email:
Nguyễn Thúc Đĩnh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3822422
Điện thoại: 056.3817466
Điện thoại di động: 0914012311
Email:
Nguyễn Minh Tâm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3822535
Điện thoại: 056.3823637
Điện thoại di động: 0913440852
Email:
Huỳnh Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3824015
Điện thoại: 056.3828047
Điện thoại di động: 0914099200
Email:
Nguyễn Thị Tước
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3818669
Điện thoại: 056.3792824
Điện thoại di động: 0905255668
Email:
Lê Lâm Ba
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Văn xã
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3822832
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903521218
Email:
Mai Xuân Hạ
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3825487
Điện thoại: 056.3820662
Điện thoại di động: 0906485896
Email:
Nguyễn Thái Hường
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Quy hoạch Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3816675
Điện thoại: 056.3821334
Điện thoại di động: 0905171588
Email:
Phan Thanh Sơn
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kế hoạch Văn xã
Địa chỉ: Số 35, đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại cơ quan: 056.3822832
Điện thoại: 056.3846047
Điện thoại di động: 0905059220
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia