Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Nguyễn Chí Hiến
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3842378
Điện thoại: 057.3841231
Điện thoại di động: 0913445478
Email:
Lê Tấn Hổ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại: 057.3841231
Điện thoại di động: 0913445478
Email:
Nguyễn Đồng Tây
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3554949
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905108616
Email:
Nguyễn Lạc
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế xã hội
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3556037
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984248439
Email:
Nguyễn Bích Thủy
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3841180
Điện thoại: 057.3851068
Điện thoại di động: 0905170945
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Đình Tiến
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3841112
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0989076052
Email: dinhtien76@ gmail.com
Nguyễn Lê Vũ
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3841343
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0985017178
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đăng Kim Ba
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã hội
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3841180
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914254250
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Hòa
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3841112
Điện thoại: 057.3829287
Điện thoại di động: 0913445478
Email: mhoakhdtpy@ gmail.com
Nguyễn Huấn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Quy hoạch
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914248284
Email:
Nguyễn Xuân Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Giám sát và Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3843047
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914072364
Email: hungnguyenskh@ yahoo.com.vn
Lê Vinh Lạc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Quy hoạch
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3841343
Điện thoại: 057.3828277
Điện thoại di động: 0903585386
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Ngọc Nại
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3843100
Điện thoại: 057.8353454
Điện thoại di động: 0914072346
Email:
Đỗ Thị Phấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3842867
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0935059112
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Thông
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã hội
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3841180
Điện thoại: 057.3851068
Điện thoại di động: 0905170945
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Thứ
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3501653
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903539575
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Đình Dũng
Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Phú Yên
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3501556
Điện thoại: 057.3811518
Điện thoại di động: 0914038206
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Minh Đông
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Giám sát và Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3501654
Điện thoại: 057.3851928
Điện thoại di động: 0982178773
Email: Dongpy08@ yahoo.com.vn
Bùi Đức Hùng
Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Phú Yên
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3501558
Điện thoại: 057.3851187
Điện thoại di động: 0975687777
Email: duchung54@gmail
Lê Công Hướng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu & tư vấn phát triển
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.2211573
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914140501
Email:
Cao Anh Sơn
Chức vụ: Phó phụ trách Thanh tra Sở
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3842623
Điện thoại: 057.3814364
Điện thoại di động: 0989246237
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Tân
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Giám sát và Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan: 057.3501654
Điện thoại: 057.3601333
Điện thoại di động: 0903500330
Email: Tankhdtpy@ yahoo.com.vn
Nguyễn Đình Tiên
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu & tư vấn phát triển
Địa chỉ: Số 02A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú yên
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905187611
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia