Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Võ Tấn Thái
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3822908
Điện thoại: 058.3845332
Điện thoại di động: 0913468089
Email:
Trần Hòa Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3875277
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903577167
Email:
Đỗ Hữu Thiệt
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3823635
Điện thoại: 058.3512225
Điện thoại di động: 0905115505
Email:
Trần Ngọc Xuân
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 1 đường Trần Phú, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3821509
Điện thoại: 058.3824845
Điện thoại di động: 0913419924
Email:
Trần Minh Hải
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3525653
Điện thoại: 058.3822176
Điện thoại di động: 0914040850
Email:
Trần Thị Thanh Hải
Chức vụ: Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.522425
Điện thoại: 058.3824243
Điện thoại di động: 0905106697
Email:
Nguyễn Hữu Hoàng
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3522815
Điện thoại: 058.3522815
Điện thoại di động: 0914008296
Email:
Lê Dũng
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định dự án và Đấu thầu
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3821995
Điện thoại: 058.3511544
Điện thoại di động: 0903591759
Email:
Trần Tuấn Hiệp
Chức vụ: Trưởng Phòng Giám sát đầu tư
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3828453
Điện thoại: 058.3824980
Điện thoại di động: 0914053800
Email:
Phan Nam Sách
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3561927
Điện thoại: 058.3850164
Điện thoại di động: 0905151951
Email:
Trương Minh Sơn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3526553
Điện thoại: 058.3822176
Điện thoại di động: 0904410589
Email:
Nguyễn Hữu Thảo
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3823634
Điện thoại: 058.3511866
Điện thoại di động: 0905007818
Email:
Nguyễn Thị Mỹ Liên
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3812943
Điện thoại: 058.3875323
Điện thoại di động: 0905130010
Email:
Lê Đức Viễng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Thẩm định dự án và Đấu thầu
Địa chỉ: Số 1, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại cơ quan: 058.3821995
Điện thoại: 058.3810756
Điện thoại di động: 0905119785
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia