Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Phạm Đồng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 57, đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại cơ quan: 068.3832003
Điện thoại: 068.3502777
Điện thoại di động: 0908050929
Email:
Nguyễn Hoàng Thái
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 57, đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại cơ quan: 068.3824902
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913930239
Email:
Vũ Minh Tuyên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 57, đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại cơ quan: 068.3839650
Điện thoại: 068.3868321
Điện thoại di động: 0913117972
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia