Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Lương Văn Hải
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3822356
Điện thoại: 062.3822130
Điện thoại di động: 0913883199
Email:
Kiều Diên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3822628
Điện thoại: 062.3739029
Điện thoại di động: 0913186297
Email:
Nguyễn Đức Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3832727
Điện thoại: 062.3831375
Điện thoại di động: 0918560223
Email:
Nguyễn Ngọc Nam
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3824088
Điện thoại: 062.3822682
Điện thoại di động: 0989008826
Email:
Lê Hoàng Nhân
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3824089
Điện thoại: 062.2221621
Điện thoại di động: 0918783089
Email:
Trần Tiến Đức
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3822289
Điện thoại: 062.3823339
Điện thoại di động: 0903314146
Email:
Trần Thị Kim Loan
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3822926
Điện thoại: 062.3729025
Điện thoại di động: 0905431568
Email:
Nguyễn Ngọc Bằng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3825038
Điện thoại: 062.3500024
Điện thoại di động: 0955014105
Email:
Phan Trung Can
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3810800
Điện thoại: 062.3828726
Điện thoại di động: 0913764270
Email:
Trần Ngọc Đinh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3821128
Điện thoại: 062.3839297
Điện thoại di động: 0945311970
Email:
Nguyễn Quốc Hùng
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3822926
Điện thoại: 062.3839934
Điện thoại di động: 0918022690
Email:
Phan Nguyễn Hoàng Tân
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3831890
Điện thoại: 062.3820568
Điện thoại di động: 0913173978
Email:
Nguyễn Đình Thái
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3824089
Điện thoại: 062.3828487
Điện thoại di động: 0908191915
Email:
Lê Đức Thuận
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3824088
Điện thoại: 062.3812416
Điện thoại di động: 0903381183
Email:
Lý Công Trí
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3824089
Điện thoại: 062.3821519
Điện thoại di động: 0989021149
Email:
Lê Thị Ánh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3821128
Điện thoại: 062.3729025
Điện thoại di động: 0919004267
Email:
Lê Văn Lợi
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại cơ quan: 062.3810800
Điện thoại: 062.3812486
Điện thoại di động: 0913932582
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia